Dokumenty obowiązkowe do umowy ubezpieczenia turystycznego

2014-05-19 14:19:00

Planując wyjazd zagraniczny, należy ubezpieczyć siebie, osoby towarzyszące, samochód czy bagaż. Jakie dokumenty trzeba obowiązkowo przedłożyć celem zawarcia umowy ubezpieczenia turystycznego?

Oferta ubezpieczeń turystycznych jest bogata, dlatego warto dobrze przeanalizować rynek, aby wybrać jak najkorzystniejsze ubezpieczenie. Trzeba dokładnie zapoznać się z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczeń i porównać je z co najmniej kilkoma propozycjami różnych firm ubezpieczeniowych. Należy pamiętać też o rozszerzeniu ubezpieczenia o koszty leczenia, transportu medycznego oraz usługi assistance. Nie wolno zapomnieć o ubezpieczeniu NNW, czyli od następstw nieszczęśliwych wypadków, oraz koszcie transportu zwłok (jest to bardzo droga usługa), odpowiedzialności cywilnej, ubezpieczeniu bagażu podróżnego itd. To ubezpieczony wybiera rodzaj ubezpieczenia. Jeżeli chce mieć udany wyjazd, nie powinien oszczędzać na ubezpieczeniu.

Dokumenty, suma i zakres ubezpieczenia

Po podjęciu decyzji o konkretnym ubezpieczeniu turystycznym pozostaje podpisanie umowy. Niezbędne są do tego określone dokumenty: dowód osobisty lub paszport, umowa wykupu wyjazdu turystycznego, jeżeli wyjeżdżający chce ubezpieczyć bagaż, konkretnie laptop, kamerę filmową lub sprzęt sportowy, powinien mieć przy sobie również faktury nabycia tego sprzętu. Niezbędne będą określone badania lekarskie, które poleci firma ubezpieczeniowa. Bardzo istotne w poszukiwaniu jak najkorzystniejszych ubezpieczeń, nie tylko zresztą turystycznych, jest sprawdzenie w OWU, ile wynosi suma ubezpieczenia, zwana także limitem odpowiedzialności lub sumą gwarancyjną. To maksymalna suma, którą ubezpieczyciel może wypłacić. Jeżeli wyjeżdżający będzie liczył jedynie na ubezpieczenie biura podróży przy wyjazdach grupowych, suma ta z pewnością nie będzie wysoka i zakres ochrony również. Organizatorzy takich wyjazdów szukają jak najtańszych ubezpieczeń, a te nie gwarantują rozległej ochrony.

Powiadomienie o zdarzeniu i franszyza

Na ubezpieczonym ciążą też obowiązki. Nie dostanie on odszkodowania, jeżeli w określonym czasie nie powiadomi ubezpieczyciela o zdarzeniu, na zasadach określonych przez OWU, ujmując w tym zabezpieczenie określonych dowodów, przekazanie koniecznych informacji ubezpieczycielowi. Ważne jest również zapoznanie się z informacjami dotyczącymi franszyzy.

Ogólne Warunki Ubezpieczeń to lektura obowiązkowa

OWU podaje najważniejsze informacje o ubezpieczeniu, na podstawie których można dokonać wyboru ubezpieczenia. Zawiera też informacje o dokumentach wymaganych w celu podpisania umowy ubezpieczeniowej. Bez zapoznania się z OWU i zastosowania tych zasad maleją szanse na satysfakcjonujące odszkodowanie. Firmy ubezpieczeniowe możliwie najszerzej bronią się przed jego wypłatą.

Emilia Kasińska