Twoja firma widnieje w BIK? To dobrze!

2014-05-19 14:18:00

Skrót BIK budzi dość pejoratywne skojarzenia, choć w rzeczywistości może być szansą na uzyskanie korzystnych warunków kredytu - także w przypadku firm.

BIK, czyli Biuro Informacji Kredytowej, to instytucja gromadząca dane o historii kredytowej zarówno klientów indywidualnych, jak i firm. Zbiera ona informacje z banków i Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Rozliczeniowych, budując na tej podstawie ocenę punktową klienta, czyli tzw. scoring. Ten z kolei może mieć znaczny wpływ na nasze przyszłe starania o kredyt.

Wielu osobom wydaje się, że BIK to instytucja, która zbiera dane o dłużnikach, a samo pojawienie się naszego nazwiska na listach BIK, zamka drzwi po jakiekolwiek kredyty. Jest to bardzo mylne twierdzenie, gdyż swoją historię w Biurze Informacji Kredytowej posiada każda osoba i firma, które miały okazję korzystać z kredytów bankowych. Co więcej, bogata historia kredytowa poparta regularnymi spłatami wszelkich zobowiązań to duża szansa na wysoki scoring w BIK, a co za tym idzie, przychylne traktowanie nas przez banki, które regularnie i chętnie korzystają z usług tej instytucji. Dla wielu przedsiębiorców, ale też osób prywatnych, marzeniem jest, aby posiadać właśnie pozytywną i bogatą historię kredytową. Dzięki temu mogą liczyć na szybsze załatwianie formalności związanych z przyznawaniem kredytu, a przede wszystkim na lepsze warunki spłaty. Pozytywna opinia BIK jest swego rodzaju pomocą dla banku, gdyż ten wie, że ma do czynienia z rzetelnym -  bądź nie - kredytobiorcą.

W takiej sytuacji warto postawić sobie pytanie, co wpływa na budowanie pozytywnej historii w BIK. W tym przypadku znacznie mają przede wszystkim kredyty i pożyczki zaciągane w bankach i SKOK-ach. W procesie budowania historii kredytowej znacznie będą miały też takie produkty jak karty kredytowe czy limity odnawialne na koncie. W BIK pojawią się także informacje o złożonych przez nas wnioskach kredytowych, nawet tych rozpatrzonych z negatywnym wynikiem. Na koniec warto dodać, że BIK gromadzi dane z ostatnich 5 lat od momenty spłaty kredytu, choć przechowywać je może przez znacznie dłuższy okres, nawet 12 lat, jednak wyłącznie do celów statystycznych.

Emilia Kasińska