Twoja firma widnieje w BIK? To dobrze!

2014-05-19 14:18:00

Skrót BIK budzi dość pejoratywne skojarzenia, choć w rzeczywistości może być szansą na uzyskanie korzystnych warunków kredytu - także w przypadku firm.

BIK, czyli Biuro Informacji Kredytowej, to instytucja gromadząca dane o historii kredytowej zarówno klientów indywidualnych, jak i firm. Zbiera ona informacje z banków i Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Rozliczeniowych, budując na tej podstawie ocenę punktową klienta, czyli tzw. scoring. Ten z kolei może mieć znaczny wpływ na nasze przyszłe starania o kredyt.

Wielu osobom wydaje się, że BIK to instytucja, która zbiera dane o dłużnikach, a samo pojawienie się naszego nazwiska na listach BIK, zamka drzwi po jakiekolwiek kredyty. Jest to bardzo mylne twierdzenie, gdyż swoją historię w Biurze Informacji Kredytowej posiada każda osoba i firma, które miały okazję korzystać z kredytów bankowych. Co więcej, bogata historia kredytowa poparta regularnymi spłatami wszelkich zobowiązań to duża szansa na wysoki scoring w BIK, a co za tym idzie, przychylne traktowanie nas przez banki, które regularnie i chętnie korzystają z usług tej instytucji. Dla wielu przedsiębiorców, ale też osób prywatnych, marzeniem jest, aby posiadać właśnie pozytywną i bogatą historię kredytową. Dzięki temu mogą liczyć na szybsze załatwianie formalności związanych z przyznawaniem kredytu, a przede wszystkim na lepsze warunki spłaty. Pozytywna opinia BIK jest swego rodzaju pomocą dla banku, gdyż ten wie, że ma do czynienia z rzetelnym -  bądź nie - kredytobiorcą.

W takiej sytuacji warto postawić sobie pytanie, co wpływa na budowanie pozytywnej historii w BIK. W tym przypadku znacznie mają przede wszystkim kredyty i pożyczki zaciągane w bankach i SKOK-ach. W procesie budowania historii kredytowej znacznie będą miały też takie produkty jak karty kredytowe czy limity odnawialne na koncie. W BIK pojawią się także informacje o złożonych przez nas wnioskach kredytowych, nawet tych rozpatrzonych z negatywnym wynikiem. Na koniec warto dodać, że BIK gromadzi dane z ostatnich 5 lat od momenty spłaty kredytu, choć przechowywać je może przez znacznie dłuższy okres, nawet 12 lat, jednak wyłącznie do celów statystycznych.

Emilia Kasińska

Słownik finansowy
Kalkulatory

Szukasz kredytu gotówkowego? Chcesz zaoszczędzić? A może nowa inwestycja się kroi? Z nami wszystko przekalkulujesz!

Sprawdzam