Rodzaje zabezpieczeń spłaty kredytów gotówkowych

2014-06-20 18:17:00

Kredyty gotówkowe mogą wiązać się z koniecznością ustanowienia zabezpieczenia ich spłaty. Czasem może to być dość kosztowne.

Kredyty gotówkowe gwarantują szybki dostęp do gotówki, której kredytobiorcy chwilowo brakuje. Kredyty te są oferowane przez wszystkie banki. Ich odpowiednikiem na rynku pozabankowym są pożyczki gotówkowe. Zazwyczaj kredyty gotówkowe nie wymagają zastosowania obowiązkowego zabezpieczenia ich spłaty. Jednak czasami bank może od kredytobiorców tego zażądać. Jakie zabezpieczenia wchodzą wówczas w grę?

W przypadku kredytów gotówkowych wszystko zależy od ich kwoty i okresu spłaty. Takie kredyty cechują się tym, że są na relatywnie krótsze okresy spłaty i niższe kwoty od np. kredytów hipotecznych. Ogólnie reguła jest taka, że im mniejszą kwotę pożyczamy od banku, tym mniejszego zabezpieczenia będzie on oczekiwał. Jeśli np. weźmiemy 1000 zł na 3 miesiące, to raczej żadne zabezpieczenia nie będą wymagane. Przy opcji kredytu gotówkowego o wysokości 40 tys. zł na 60 miesiące żądanie przez bank zabezpieczeń spłaty długu będzie bardziej prawdopodobne. Ostatecznie na konieczność ich zastosowania duży wpływ ma również zdolność i wiarygodność kredytowa wnioskodawcy. Im mniejsze ryzyko kredytowe niesie za sobą pożyczenie mu pieniędzy, tym mniej rygorystyczne wymagania postawi przed nim bank.

Spośród zabezpieczeń banki mogą zażądać od nas poręczenia osób trzecich. Takie działania mają charakter ochronny. Innym przykładem zabezpieczenia jest cesja praw lub zastaw rejestrowy, choć dotyczą one głównie kredytów samochodowych. Zabezpieczenie w postaci hipoteki zarezerwowane jest tymczasem dla pożyczek i kredytów hipotecznych.

Jeśli zabezpieczenie występuje w kredycie gotówkowym, to zdecydowanie najczęściej przybiera ono formę ubezpieczenia spłaty kredytu. Formą, którą ono przybiera jest ubezpieczenie grupowe oferowane wszystkich kredytobiorcom. W przypadku kredytów gotówkowych na dłuższe okresy spłaty (i wyższe kwoty) może pojawić się obowiązek wykupienia ubezpieczenie na życie, ubezpieczenie na wypadek utraty pracy, a także ubezpieczenie na wypadek trwałego inwalidztwa.

Reasumując, zabezpieczenia spłaty kredytów stosowane są głównie wtedy, gdy istnieje duża obawa banku w stosunku do kredytobiorcy, że może mieć w przyszłości problemy ze spłatą zadłużenia. Mimo wszystko banki zachęcają kredytobiorców rozmaitymi promocjami do wybierania opcjonalnych ubezpieczeń spłaty kredytów, bo te nie tylko ograniczają ryzyko kredytowe, ale również stanowią dla banku dodatkowy dochód.

Ilona Maciejuk