Szukamy kredytu na zakup ziemi rolnej

2014-05-07 13:33:00

Jedni inwestują w ziemię rolną w celach stricte zarobkowych, drudzy kupują ziemię, aby ją uprawiać. Obojętnie, na jaki cel chcemy nieruchomość zakupić, warto wybrać tanie kredyty z dopłatami do odsetek oferuje Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Kredytów z dofinansowaniem z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z pewnością nie dostaną osoby, które nie prowadzą działalności rolniczej. Warunkiem otrzymania dopłat jest udokumentowana działalność rolnicza lub działalność gospodarcza związana z przetwórstwem produktów rolnych.

Sprawdź też: Wszystko o dopłatach unijnych dla rolników na 2015 rok

O preferencyjne kredyty rolnicy mogą starać się w takich bankach jak: banki spółdzielcze, BGŻ czy Bank Zachodni WBK. Preferencje dotyczą dopłat do odsetek, długich okresów spłat oraz niskiego oprocentowania. W BGŻ oprocentowanie kredytu z dopłatą ARiMR nie może wynosić więcej niż 1,5 stopy redyskontowej weksli. Dostępne kwoty sięgają 80 proc. (maksymalnie 95 proc. w przypadku osadnictwa rolniczego) wartości nakładów inwestycyjnych na gospodarstwo rolne oraz 70 proc. wartości nakładów inwestycyjnych w działach specjalnych produkcji rolnej czy przetwórstwie produktów rolnych. Bank BGŻ ma do zaoferowania kredyty preferencyjne dla młodych rolników w ramach aż 11 linii kredytowych.

W przypadku Banku Zachodniego WBK kredyty z dofinansowaniem ARiMR umożliwiają uzyskanie pożyczki do 4 mln zł dla gospodarstwa rolnego, do 8 mln zł dla działów specjalnych produkcji rolnej oraz do 16 mln zł dla gospodarstw zajmujących się przetwórstwem. Maksymalny okres spłaty długu to aż 15 lat. Plusem oferty jest możliwość karencji, czyli odroczenia spłaty pierwszej raty nawet do 18 miesięcy. Jednocześnie bank zapewnia, że formalności związane z uzyskaniem finansowania ograniczone są do minimum. A co można sfinansować z pomocą kredytów z dopłatami z ARiMR? Między innymi zakup sprzętu rolniczego, maszyn do przetwórstwa, zakup gruntów rolnych, budowę nieruchomości o przeznaczeniu inwentarskim, a nawet założenie całego gospodarstwa czy przetwórni.

Sprawdź też: Które banki najtaniej pożyczą rolnikom?

Przy kredytach i pożyczkach tego typu co prawda funkcjonują uproszczone procedury kredytowe, ale nie oznacza to, że wnioskodawcy nie muszą dostarczyć bankom odpowiednich dokumentów. Mimo wszystko ze względu na niskie koszty związane z obsługą kredytu, warto z tego typu propozycji finansowania zakupów skorzystać.

Marzena Kazbieruk