Bank może zmienić warunki umowy Twojego kredytu

2014-05-07 18:45:00

Zaciągając kredyt w banku, klienci najczęściej nie zastanawiają się, na jakich zasadach kredyt będzie funkcjonował i czy jest korzystny. Trzeba ocenić te kwestie przed podpisaniem umowy kredytowej.

Umowa kredytowa jest dokumentem, w którym bank zobowiązuje się do pożyczenia kredytobiorcy określonej sumy pieniędzy na czas określony i zapisany w umowie. Pieniądze mają być wykorzystane na cel ustalony przez strony, natomiast kredytobiorca zobowiązuje się do korzystania z tych środków na warunkach określonych w umowie. Ponadto osoba pożyczająca pieniądze zobowiązuje się do zwrócenia bankowi uzyskanej kwoty wraz z ustawowymi odsetkami w terminie określonym w umowie, a także do zapłacenia ewentualnej prowizji za udzielenie kredytu.

Umowa kredytowa

Należy dokładnie zapoznać się z umową przed jej podpisaniem, ponieważ czasami znajdują się w niej klauzule niekorzystne dla klienta. Czy bank może zmienić warunki umowy kredytowej? Zmiana taka zazwyczaj odbywa się za pomocą aneksu i oczywiście bank nie może nikogo zmusić do jego podpisania. Jeżeli natomiast w umowie widnieje taka klauzula, to w razie niezgody na zmianę warunków bank może odstąpić od umowy kredytowej. Przy kredytach hipotecznych warto zapoznać się z regulaminami tych kredytów.

Zmiana warunków kredytu

Bank może zmienić warunki kredytowania, jeżeli na przykład w umowie figuruje klauzula o zmiennym oprocentowaniu kredytu. Wówczas kredytodawca może zmienić oprocentowanie bez zgody kredytobiorcy, ponieważ taki zapis w umowie kredytowej istnieje i został opatrzony własnoręcznym podpisem kredytobiorcy.

Sprawdź też: Jak WIBOR wpływa na oprocentowanie kredytów?

W okresie największego nasilenia kryzysu banki postanowiły w niektórych przypadkach jednostronnie zmieniać warunki umów kredytowych, ale musiały się szybko wycofać z tego pomysłu. Sami kredytodawcy nie mogą jednostronnie zmieniać umów, a kredytobiorcy nie muszą takich aneksów podpisywać. Oczywiście jeżeli nie ma odpowiednich zapisów w umowach kredytowych. 

Wysokość prowizji oraz opłat bankowych

Do umowy kredytowej dołączany jest wyciąg z taryfy prowizji oraz opłat bankowych. Przez okres kredytowania taryfy opłat wielokrotnie są modyfikowane, w związku z tym zmieniają się również wspomniane opłaty i prowizje. Czasem są one niekorzystne dla klientów, ale takie zmiany trzeba zaakceptować, aby zachować kredyt. Banki mają też prawo, w razie znacznych spadków cen nieruchomości, zażądać dodatkowych zabezpieczeń w przypadku kredytów zabezpieczonych hipoteką, ale nie mogą samodzielnie zmieniać warunków umów kredytowych.

Ilona Maciejuk

Słownik finansowy
Kalkulatory

Szukasz kredytu gotówkowego? Chcesz zaoszczędzić? A może nowa inwestycja się kroi? Z nami wszystko przekalkulujesz!

Sprawdzam