Polisa OC pokryje szkody spowodowane przez psa

2014-05-29 18:52:00

Szkody spowodowane przez psy mogą być kosztowne. Czy istnieje polisa OC, która pokryje takie straty?

Zwierzęta mogą poczynić szkody, które mogą być bardzo kosztowne, a za które odpowiada właściciel. Zgodnie z kodeksem cywilnym osoba, która jest hodowcą zwierząt, odpowiada za szkody wyrządzonego przez swojego pupila. Wynika to z art. 431 kodeksu cywilnego, który wskazuje o konieczności nadzoru nad zwierzęciem. Nawet ucieczka czy zbłąkanie zwierzęcia nie zwalnia jego posiadacza z odpowiedzialności cywilnej za poczynione przez nie straty materialne.

Pozew sądowy za psa

Coraz więcej spraw związanych z odpowiedzialnością za szkody poczynione osobom trzecim przez zwierzęta trafia do sądów. W sądach praktycznie nie ma możliwości uwolnienia się od odpowiedzialności za tego typu straty. Nawet linia obrony, opierająca się na próbie udowodnienia, że nadzór nad zwierzęciem był wykonywany należycie i starannie, a szkody były wynikiem oddziaływania osób trzecich, bardzo rzadko przynosi skutek w postaci wygranej sprawy. Bardzo często wina posiadacza zwierzęcia bywa orzekana nawet przy udowodnieniu braku jego winy. Z taką sytuacją mamy do czynienia, gdy występuje znaczna różnica w majątkach pomiędzy właścicielem zwierzęcia a poszkodowanym.

Jak uchronić się przed szkodami spowodowanymi przez zwierzęta?

Sposobem na zabezpieczenie się przed koniecznością zapłacenia z własnej kieszeni odszkodowania jest skorzystanie ze specjalnych ubezpieczeń oferowanych przez ubezpieczycieli. Kupując ubezpieczenie w pakietowych rozwiązaniach, można zabezpieczyć się od szkód spowodowanych przez psa lub kota na kwotę 5 tys. zł, 10 tys. zł lub 50 tys. zł - w zależności od wybranego zakresu polisy. Dodatkowo ubezpieczenie jest w stanie ochronić właściciela zwierzęcia przed finansowymi skutkami takich zdarzeń, jak choroba czy padnięcie zwierzęcia. Koszt ubezpieczenia psa w skali roku waha się od ok. 140 zł do 720 zł w zależności od wybranego zakresu ochrony ubezpieczeniowej. Właściciele kotów mogą wykupić polisy ze składką w skali rocznej wynoszącej od 60 do 350 zł.

W wersji pakietu ubezpieczeniowego podstawowego właściciel może ochronić się przed szkodami spowodowanymi przez zwierzę, kosztami leczenia zwierzęcia po wypadku, szkodami związanymi z padnięciem zwierzęcia lub jego przymusowym uśpieniem. Wersja nieco rozszerzona pozwala zwiększyć ochronę o koszty leczenia choroby psa lub kota. W wersji najbardziej rozszerzonej właściciel może zabezpieczyć się również przed kosztami związanymi z poszukiwaniem zwierzęcia po zaginięciu, odwołanym wyjazdem, opieką nad zwierz cięciem pod nieobecność chorego właściciela.

Marzena Kazbieruk