Firmy eksportowe mogą ograniczyć ryzyko walutowe

2014-05-29 19:35:00

Ryzyko walutowe to poważny problem dla firm eksportowych. W jaki sposób firmy mogą je ograniczyć?

Firmy realizujące swoją działalność w ramach eksportu narażone są na ryzyko walutowe. Wpływa ona na zmiany wartości posiadanych aktywów lub pasywów. Zmiany kursu walutowego przekładają się na zmianę wartości pieniądza, który jest istotnym składnikiem bilansów firm. Bilans firmy w znacznym stopniu wpływa na postrzeganie jej na rynku przez inwestorów oraz banki, co wymusza odpowiednie ograniczanie ryzyka walutowego.

Rodzaje ryzyka walutowego

Na ryzyko walutowe wpływają różnice kursowe, które mogą powstawać przy zakupie lub sprzedaży towaru, za którego zapłata jest realizowana w obcej walucie. Różnice kursowe mogą również wynikać z wyceny składników bilansu narażonych są na ryzyko walutowe, do których można zaliczyć kredyty walutowe.

Metody wykorzystywane do ochrony przed ryzykiem kursowym

Przedsiębiorstwa mogą zabezpieczać się przed ryzykiem walutowym, stosując różne metody. Jedną z nich jest minimalizowanie ryzyka poprzez hedging naturalny. Przy tej metodzie eksporterzy wykorzystują możliwości ponoszenia kosztów w walucie, w której uzyskuje przychody. Takie działania pozwalają zminimalizować, jak też w pełni wyeliminować, ryzyko kursowe.

Rozwiązania stosowane przez banki

W bankach przedsiębiorstwa również znajdą rozwiązania pozwalające zabezpieczyć się przed ryzykiem walutowym. Powszechnie stosowanym w bankach instrumentem są transakcje terminowe. Przedsiębiorstwo korzysta z umowy z bankiem na określony kurs waluty, w której realizowana jest transakcja czy kontrakt, kwotę oraz datę rozliczenia. Oprócz transakcji terminowych typu forward banki oferują również opcje walutowe.

Metody wewnętrzne są bezpieczniejsze

Przedsiębiorstwa na początku powinny szukać możliwości wewnętrznego zabezpieczenia się przed ryzykiem kursowym. Takie metody jak równoważnie przychodów i kosztów w walucie obcej są bezpieczniejsze od instrumentów finansowych. Jest to wprawdzie jedynie metoda na ograniczenie ryzyka walutowego, która jednak nie umożliwia pełnego zredukowania go. Innym rozwiązaniem jest przerzucenie ryzyka walutowego na kontrahenta, ale jest to metoda, na którą kontrahenci niechętnie się decydują. W przedsiębiorstwach można również stosować opóźnianie lub przyśpieszanie terminów płatności. Jest to rozwiązanie, które można skutecznie zastosować, gdy przedsiębiorstwo spodziewa się, że kurs niekorzystnie się zmieni. W takiej sytuacji transakcję można rozliczyć szybciej. Gdy metody wewnętrzne nie są skuteczne, wówczas przedsiębiorstwo winno rozważyć opcje zabezpieczenia się poprzez instrumenty finansowe.

Tomasz Słupczyński

Słownik finansowy
Kalkulatory

Szukasz kredytu gotówkowego? Chcesz zaoszczędzić? A może nowa inwestycja się kroi? Z nami wszystko przekalkulujesz!

Sprawdzam