Kiedy należy się odszkodowanie z polisy AC?

2014-06-04 12:06:00

Wielu kierowców, decydując się na korzystanie z polisy AC, zastanawia się, czy odszkodowanie zostanie w ogóle wypłacone. Kiedy środki z AC się należą, a kiedy nie ma co na nie liczyć?

Ubezpieczenie AC to dodatkowa polisa, z której korzystać mogą właściciele pojazdów. Warunki tego produktu finansowego nie podlegają ustawie, co ma miejsce przy obowiązkowych ubezpieczeniach OC. Z tego powodu zasady, na podstawie których polisy AC są wypłacane, różnią się od siebie w poszczególnych towarzystwach ubezpieczeniowych.

Kiedy otrzymamy ubezpieczenie z polisy AC?

Najczęściej od dnia zgłoszenia szkody przez właściciela polisy na wypłacenie pieniędzy ubezpieczyciel ma 30 dni. Jest to zasada stosowana w większości firm ubezpieczeniowych przy standardowych warunkach polisy AC. Pomimo to, termin określenia przez towarzystwo ubezpieczeniowe, czy odszkodowanie będzie wypłacone czy nie, może być nieco inny w zależności od wybranej firmy ubezpieczeniowej. Na odszkodowanie można liczyć, gdy zaistnieją czynniki, takie jak: powstanie szkody w wyniku zdarzeń związanych z pogodą, nieumyślnej winy właściciela pojazdu lub osoby trzeciej. Odszkodowanie przyznawane jest również, gdy samochód uległ wypadkowi z niewiadomej winy, został zdewastowany lub skradziony, uległ kolizji na skutek zderzenia ze zwierzyną leśną. Posiadacze polis z opcja all risk mogą korzystać z ochrony ubezpieczeniowej praktycznie w każdej sytuacji. Większość polis AC oferowanych na standardowych warunkach obowiązuje w wymienionych wcześniej sytuacjach. Dobrze jednak wiedzieć, że firmy ubezpieczeniowe wielokrotnie zastrzegają sobie prawo do odstąpienia od wypłaty pieniędzy.

Kiedy odszkodowania z AC nie uzyskamy?

Przed zawarciem umowy polisy AC należy szczegółowo zapoznać się zarówno z warunkami ogólnymi ubezpieczenia, jak i wszelkimi wykluczeniami odpowiedzialności firmy ubezpieczeniowej. Wiele takich podpunktów występuje w formie niejasnych przepisów. Jeszcze przed podpisaniem wiążących dokumentów wszelkie wątpliwości należy uściślić, tak by poznać sens przepisów niezrozumiałych na pierwszy rzut oka. Dobrze zapoznać się z informacjami o najczęściej spotykanych wykluczeniach odpowiedzialności firm ubezpieczeniowych. Do popularnych można zaliczyć sytuacje, gdy celowo i z premedytacją ubezpieczony działał na szkodę pojazdu, gdy prowadził go pod wpływem alkoholu lub środków odurzających, gdy szkoda nie przekracza 1 proc. wartości samochodu, kiedy w skradzionym samochodzie pozostawione były kluczyki oraz dokumenty wozu itp.

Tomasz Słupczyński