Przebieg procedury leasingowej od kuchni

2014-05-29 19:48:00

Leasing to coraz bardziej popularna forma finansowania zakupów. Jak od kuchni przebiega procedura leasingowa?

Leasing to coraz bardziej popularna forma nabywania maszyn, pojazdów czy urządzeń. Nadal leasing nie jest jednak tak powszechną formą finansowania jak kredyt. Nie każdy leasingobiorca zdaje sobie sprawę, jak dokładnie przebiega procedura leasingu. Posiadanie takiej wiedzy pozwala jednak usprawnić proces pozyskiwania funduszy z tego źródła. Znajomość pełnej procedury pozwala również na zwiększenie bezpieczeństwa zawierania transakcji.

Wybór przedmiotu leasingu

Pierwszym krokiem przy korzystaniu z leasingu jest wybór przedmiotu leasingu oraz uzyskanie szczegółowej wiedzy dotyczącej pozyskiwanego na podstawie leasingu sprzętu. Do informacji wstępnych dotyczących leasingu zaliczyć można rodzaj leasingu, cenę czy informacje o leasingodawcy. Wstępna decyzja o przyznaniu finansowania ze strony leasingodawcy jest podejmowana na podstawie informacji o sytuacji ekonomicznej oraz prawnej leasingobiorcy. Takie informacje pozwalają między innymi uniknąć sytuacji, gdy firma leasingująca odmówi opłacenia sprzętu, który czeka na odbiór.

Wybór firmy leasingowej

Dokonanie wyboru firmy leasingowej jest niezwykle istotne, gdyż zależy od niego, jakie wymagania będzie taka firma stawiała leasingobiorcy. Na rynku działają leasingodawcy, którzy chętniej finansują małe firmy, kierują swoją ofertę przede wszystkim do określonego segmentu rynku, jak np. rolników. Wiele firm leasingowych działa jednak przede wszystkim na rzecz dużych przedsiębiorstw. W firmie leasingowej można liczyć na konieczność dostarczenia kompletu dokumentów, jak też można liczyć na skorzystanie z uproszczonej procedury. Duże znaczenia ma czas, w jakim dana firma działa na rynku. Poszczególne firmy mogą mieć bardzo różne warunki w ofertach leasingu w zakresie oprocentowania czy też okresu umowy.

Zgromadzenie niezbędnych dokumentów

Uzyskanie leasingu wymaga zebrania kompletu dokumentów. Pomiędzy poszczególnymi firmami leasingowymi zakres niezbędnych do uzyskania leasingu dokumentów może od siebie znacznie odbiegać. Wymagane dokumenty dotyczą ogólnie sytuacji finansowej przedsiębiorstwa czy historii jego działalności. Najczęściej trzeba przedstawić dokumenty założycielskie firmy oraz finansowe w postaci dokumentacji rocznych wyników finansowych. Leasingodawca może poprosić o zaświadczenie z ZUS i US. Do podpisania umowy leasingu niezbędne będą dowody tożsamości osób upoważnionych do zaciągnięcia zobowiązania. Na podstawie wartości leasingowanego przedmiotu oraz sytuacji finansowej leasingodawca dokonuje analizy, na podstawie której podejmuje decyzję o przyznaniu lub nie przyznaniu leasingu.

Ilona Maciejuk