Co robić, gdy zaginie przelew?

2014-05-29 10:10:00

Wykonywany przelew może nie trafić do adresata. Co zrobić, gdy spotkamy się z taką sytuacją?

Przelewy stały się tak powszechne, że korzystamy z nich niemal każdego dnia. Może się jednak zdarzyć, że wysłany przelew nie dotrze do odbiorcy. Przyczyn, które prowadzą do takiej sytuacji może być kilka.

Zamknięty rachunek

W niektórych przypadkach przelewamy pieniądze na rachunek bankowy, o którym nie wiemy, że został zamknięty. W systemach bankowych zdarzają się sytuacje, że mimo zamknięcia rachunku nadal widniej on w systemie. Bardzo często dzieje się tak, gdy adresat pieniędzy dokonał zmiany konta bankowego. Dobrze wiedzieć, że pieniądze wpłacone na taki rachunek nie zostaną jednak utracone. W odróżnieniu od numerów telefonicznych, rachunki bankowe nie są ponownie przyznawane innym klientom. Przelew skierowany na zamknięte konto zostanie zwrócony osobie, która go dokonała.

Wysłanie pieniędzy do innego odbiorcy

Większym problemem jest wysłanie pieniędzy na numer konta bankowego innej osoby, niż numer odbiorcy, do którego pieniądze miały trafić. Z taką sytuacją można mieć do czynienia, gdy wpisze się niewłaściwy numer rachunku. Nawet pomyłka w jednej cyfrze może sprawić, że pieniądze trafią do niewłaściwego adresata. W takiej sytuacji dobrze jest, gdy część danych w przelewie jest zgodna z przelewem, który w rzeczywistości chciał zrealizować zleceniodawca. Jeśli numer rachunku bankowego jest niewłaściwy, ale dane odbiorcy są poprawnie wpisane, bank ma obowiązek zweryfikować dane przelewu. Gdy wpisane informacje są rozbieżne, bank powinien powiadomić o tym wysyłającego przelew. Obowiązek sprawdzania pełnych danych wpisywanych w przelewach bankowych ciąży na bankach na podstawie wyroku Sądu Najwyższego, który ustanowił, że wszystkie dane w przelewie muszą się ze sobą zgadzać.

Błędne dane w przelewie

Nawet jeśli w przelewie zostały wpisane błędne dane, przez co środki trafiły do niewłaściwego adresata, zlecającego przelew przed utratą pieniędzy chronią przepisy kodeksu cywilnego. Wynika z nich, że osoba, która bez podstawy prawnej uzyskała korzyść majątkową kosztem innej osoby, jest zobowiązania do oddania otrzymanych środków. Od firmy czy osoby, która odebrała bezpodstawnie skierowany przelew, można się domagać zwrotu pieniędzy. Gdy polubowne porozumienie w sprawie nie jest możliwe, należy wysłać pisemne wezwanie do zwrotu funduszy. Osoba, która wykonała błędny przelew zawsze może skierować sprawę do sądu. Najczęściej jednak takie sytuacje znajdują rozwiązanie bez konieczności wchodzenia na drogę sądową.

Renata Grochowska

Słownik finansowy
Kalkulatory

Szukasz kredytu gotówkowego? Chcesz zaoszczędzić? A może nowa inwestycja się kroi? Z nami wszystko przekalkulujesz!

Sprawdzam