Chcesz uniknąć podatku? Wybierz kredyt podatkowy

2014-05-29 09:04:00

Osoby, które rozpoczęły prowadzenie własnej działalności gospodarczej, mogą uniknąć płacenia podatku przez wybranie kredytu podatkowego. Co warto wiedzieć o tym produkcie?

Kredyt podatkowy to rozwiązanie kierowane do podatników stawiających na rynku działalności gospodarczej pierwsze kroki. Produkt przysługuje jedynie w jednym roku podatkowym. Mogą z niego skorzystać osoby, które w roku poprzedzającym datę starań o ten typ pożyczki prowadziły działalność co najmniej przez okres pełnych 10 miesięcy. Gdy ten warunek nie jest spełniony, przedsiębiorca może skorzystać z kredytu podatkowego dopiero w kolejnym roku podatkowym, czyli dwa lata po roku, w którym rozpoczął prowadzenie działalności gospodarczej. Atutem kredytu podatkowego jest możliwość uzyskania zwolnienia z opłacania ryczałtu.

Jakie warunki trzeba spełnić, by skorzystać z kredytu podatkowego?

Kredyt podatkowy jest kierowany do osób, które w roku poprzedzającym rok starań o kredyt podatkowy osiągnęły średni miesięczny przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej wynoszący co najmniej równowartość kwoty 1 tys. euro przeliczanej na złotówki. Ponadto przedsiębiorca chcący skorzystać z kredytu podatkowego powinien w trakcie roku poprzedzającego rok korzystania ze zwolnienia zatrudniać przynajmniej 5 osób na pełnym etacie. Od dnia rozpoczęcia działalności do pierwszego dnia roku podatkowego usługodawca powinien mieć status małego przedsiębiorcy.

Kwalifikacja przedsiębiorstw jako małe przedsiębiorstwa

Przynależność danej osoby do grona małych przedsiębiorców określana jest na podstawie przepisów o działalności gospodarczej. Na kredyt podatkowy może liczyć usługodawca, który nie wykorzystuje w swojej działalności środków trwałych ani wartości niematerialnych oraz prawnych. W skład majątku przedsiębiorstwa nie mogą również wchodzić składniki pochodzące z likwidacji działalności o znacznej wartości. Na dobytek nie mogą także składać się elementy, które zostały udostępnione bez opłat przez osoby z pierwszej oraz drugiej grupy podatkowej, które to rzeczy były wcześniej wykorzystywane przez wspomniane osoby w działalności gospodarczej przez nie prowadzonej i stanowiły ich własność. Osoby zaliczane do tych grup podatkowych określane są na podstawie przepisów o podatku od spadków i darowizn. Kredyt podatkowy wymaga złożenia naczelnikowi właściwego urzędu skarbowego pisemnego oświadczenia o korzystaniu z kredytu podatkowego. Dokument należy złożyć do 31 stycznia roku podatkowego, w którym przedsiębiorca zamierza skorzystać z kredytu podatkowego.

Renata Grochowska