Sezon rowerowy rozpoczęty - rusza sprzedaż polis dla rowerzystów

2014-05-09 15:53:00

Rowerzyści mają możliwość skorzystania z ubezpieczeń chroniących przed nieprzyjemnymi skutkami sytuacji, które mogą się zdarzyć podczas użytkowania roweru. Na co powinien zwrócić uwagę właściciel dwukołowca wybierający polisę?

Rowerzysta może ubezpieczyć się na wypadek różnych sytuacji. Może wybrać np. ubezpieczenie casco, które rekompensuje szkody związane z utratą roweru lub ubezpieczenie NNW chroniące zdrowie oraz życie. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym pozwala zabezpieczyć się przed szkodami, które dotykają uczestników wypadków. Przy zakupie polisy warto ustalić jej zakres, najwłaściwszy dla danego użytkownika roweru. Dobrze wiedzieć, że można się ubezpieczyć jedynie na wypadek kradzieży, która będzie miała miejsce w lokalu mieszkalnym lub pomieszczeniu do niego przynależnym - piwnicy, garażu. Nie ma jednak możliwości asekuracji przed kradzieżą sprzed sklepu, szkoły czy pracy, chyba że mamy do czynienia z rabunkiem, czyli zagarnięciem mienia z wykorzystaniem przemocy fizycznej lub groźby jej użycia. Na podobnych zasadach można zabezpieczyć się przed zniszczeniem roweru i innymi zdarzeniami losowymi.

Dzięki ubezpieczeniu NNW można skorzystać z ochrony w przypadku trwałego uszczerbku na zdrowiu wynikającego z wypadku na rowerze. Możliwe jest również zabezpieczenie rodziny na wypadek śmierci podczas wypadku rowerowego.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej to ubezpieczenie OC w życiu prywatnym, które chroni przed koniecznością samodzielnego pokrycia kosztów związanych ze szkodami wyrządzonymi osobom trzecim, m.in. przed uszkodzeniem samochodu z winy rowerzysty podczas kolizji.

Kompleksowe polisy ubezpieczeniowe można znaleźć w PZU oraz towarzystwie ubezpieczeniowym Tu Europa. W PZU można skorzystać z polisy „Bezpieczny Rowerzysta” , która obejmuje ubezpieczenia NNW oraz OC. Polisa może być dodatkowo rozszerzona o ubezpieczenie bagażu podróżnego oraz ubezpieczenie casco roweru. Tu Europa oferuje ubezpieczenie NNW, OC, assistance oraz koszty ratownictwa w wersji standardowej. W rozbudowanej ofercie rowerzysta może również liczyć na pokrycie kosztów rehabilitacji. W innych towarzystwach można korzystać z oddzielnych polis, a ceny ubezpieczeń zależne są od ustalenia konkretnych parametrów polis, w tym okresu trwania polisy oraz zakresu ubezpieczenia. 

Ilona Maciejuk