Jak samemu obliczyć koszt kredytu?

2014-05-22 16:05:00

Decydując się na zaciągnięcie kredytu, powinniśmy dokładnie znać kwotę, którą będziemy musieli spłacić. Czasem okazuje się jednak, że ta jest znacznie wyższa od naszych przypuszczeń. Dlatego też radzimy, jak obliczyć maksymalną wysokość kredytu.

Bez względu na rodzaj zaciąganego przez nas kredytu bank może stosować różnego rodzaju opłaty, które będą miały wpływ na jego całkowity koszt. W pierwszej kolejności zwracamy oczywiście uwagę na oprocentowanie, a to może być określone w wymiarze nominalnym lub rzeczywistym, czyli w tak zwanej rzeczywistej rocznej stopie oprocentowania (RRSO). Pierwszy parametr określa tylko i wyłącznie koszt odsetkowy kredytu, nie uwzględniając żadnych dodatkowych opłat. Te są zawarte w RRSO i pokazują, w jaki sposób oprocentowanie i wszelkie inne opłaty wpłyną na wysokość kredytu. Oczywiście sama znajomość RRSO nie wystarczy samemu kredytobiorcy do określenia kwoty potrzebnej do całkowitej spłaty kredytu.

Dla obliczenia ostatecznej, całkowitej kwoty kredytu niezbędna jest znajomość okresu spłaty. To właśnie on w dużej mierze wpływa na koszt kredytu i znacznie zwiększa koszt odsetkowy. Doskonałym przykładem jest kredyt hipoteczny, gdzie okres spłaty może wynosić nawet około 30 lat. Mimo stosunkowo niskiego oprocentowania dla kredytu hipotecznego, 30-letni okres spłaty sprawia, że ostateczny koszt kredytu niekiedy może przekroczyć wartość pożyczanej kwoty. Wynika to z ilości opłacanych przez konsumenta rat.

W przypadku niektórych kredytów dodatkowym kosztem mogą być też produkty powiązane, których umowy klienci podpisują przy okazji umowy kredytowej. Może to być np. rachunek osobisty czy ubezpieczenie. Ich koszt należy obliczyć oddzielnie i dodać go do kosztów kredytu, aby uzyskać rzeczywisty obraz całkowitej kwoty, którą będziemy musieli zwrócić banki. W przypadku kredytów długoterminowych ze zmienną stopą oprocentowania, obliczenie całkowitej kwoty kredytu jest niemożliwe. Uzyskana z obliczeń kwotą będzie tylko prognozą, a sytuacja na rynku może sprawić, że ostateczny koszt kredytu będzie mniejszy lub większy.

Renata Grochowska

Słownik finansowy
Kalkulatory

Szukasz kredytu gotówkowego? Chcesz zaoszczędzić? A może nowa inwestycja się kroi? Z nami wszystko przekalkulujesz!

Sprawdzam