Różnice w czyszczeniu raportów z BIK i BIG

2014-04-16 12:07:00

Czyszczenie negatywnych wpisów o zaległych kredytach z raportów z BIK lub BIG to coraz popularniejsze rozwiązanie, oferowane przez wiele firm zajmujących się usługami finansowymi, choć nie zawsze opłaca się osobie zadłużonej, bo równie dobrze może działać w tym kierunku sama.

BIK oraz BIG to odmiennie funkcjonujące podmioty z branży finansowej. Biuro Informacji Kredytowej jest instytucją międzybankową. Możliwość wglądu do baz BIK za zgodą klientów mają banki i SKOK-i, a także niektóre niebankowe podmioty zajmujące się udzielaniem pożyczek. Celem BIK jest zbieranie rzetelnych informacji dotyczących wiarygodność pożyczkobiorców. Na podstawie raportów z BIK kredytodawcy tworzą analizy ryzyka kredytowego. W BIK znajdują się zarówno informacje pozytywne, jak i negatywne o długach kredytowych konsumentów i firm, które tworzą historię kredytową oraz wpływają na ocenę punktową, scoring oraz opinię danego kredytobiorcy określaną w postaci gwiazdek.

Biuro Informacji Gospodarczej to instytucja, która gromadzi przede wszystkim informacje negatywne. Należą do nich dane nie tylko na temat kredytów bankowych, ale również zaległych zobowiązań w innych instytucjach, w tym zaległości w opłatach rachunków. Do BIG mogą wpływać informacje o nieterminowych płatnościach konsumentów na kwoty minimum 200 zł przeterminowanych o co najmniej 60 dni, a w przypadku przedsiębiorców – kwota minimalna zwiększa się do 500 zł. W przypadku BIK gromadzone dane są uzyskiwane od banków oraz SKOK-ów, z kolei do BIG wpływają informacje od wszystkich wierzycieli wraz z jednoczesnym powiadomieniem dłużnika o takim zgłoszeniu. Wszystkie negatywne zapisy, które wpływają do Biura Informacji Gospodarczej są usuwane po dokonaniu spłaty zobowiązania. W BIG nie powstaje historia kredytowa. Dobrze wiedzieć, że w tej instytucji znajdują się jedynie bieżące informacje o długach danego konsumenta lub przedsiębiorcy.

Czyszczenie historii kredytowej?

Spłata zobowiązań obliguje wierzyciela do usunięcia negatywnego wpisu o kredytobiorcy w BIG-u w czasie do 14 dni od spłaty pożyczki lub po wysłaniu do instytucji stosownego pisma informującego od dłużnika.

Zupełnie inaczej jest w przypadku Biura Informacji Kredytowej, z której to instytucji usunięcie wpisów nie jest takie łatwe, gdyż zawarte w niej dane są przechowywane przez nawet kilka lat. Na rynku działają jednak firmy, które oferują możliwość wyczyszczenia negatywnej historii w BIK. Wymagają one dokonania płatności, która może wynosić od kilkuset do kilku tysięcy złotych, oraz pełnomocnictwa notarialnego klienta do występowania w jego imieniu. Czyszczenie rejestru BIK ze strony takich firm polega na wysyłaniu do banków lub SKOK-ów próśb o restrukturyzację kredytu oraz ugodę. Wyczyszczenie informacji z rejestru w BIK nie jest możliwe. Firmy świadczące takie usługi bardzo często oferują klientom, którzy podpisali z nimi umowy, pożyczki na rzecz zrestrukturyzowanych zobowiązań. W ten sposób spłacający może uregulować zaległości, a gdy opóźnienie w spłacie nie przekroczyło 60 dni, ma prawo wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez bank oraz przez BIK. Dobrze wiedzieć, że takie działania może podjąć również sam klient banku bez pomocy firmy zewnętrznej.

Renata Grochowska

Słownik finansowy
Kalkulatory

Szukasz kredytu gotówkowego? Chcesz zaoszczędzić? A może nowa inwestycja się kroi? Z nami wszystko przekalkulujesz!

Sprawdzam