Śmierć ubezpieczonego za granicą

2014-04-04 12:09:00

Wypłata świadczenia z polisy z tytułu śmierci osoby ubezpieczonej za granicą może wiązać się z pewnymi trudnościami.

Decydując się na podpisanie ubezpieczeniowej, ważne jest, żeby szczegółowo zapoznać się z jej ogólnymi warunkami. Firmy ubezpieczeniowe przed podpisaniem przez interesanta wiążących dokumentów mają obowiązek zapewnić mu dostęp do wszystkich niezbędnych informacji. Klienci nabywający polisy bardzo często nie czytają papierów zawierających zasady działania danego ubezpieczenia. Dobrze wiedzieć, że w przypadku polis nieobowiązkowych różnice pomiędzy warunkami oferowanymi w poszczególnych ubezpieczalniach są znaczące, gdyż nie ma ustaw precyzujących szczegółowe warunki ubezpieczeń dodatkowych, co ma miejsce w przypadku ubezpieczeń obowiązkowych. Z tego powodu, udając się do danego towarzystwa ubezpieczeniowego, nie powinno się kierować warunkami, z których korzystało się u innego ubezpieczyciela. Podczas rozmowy z pracownikiem firmy ubezpieczeniowej dobrze doprecyzować wszystkie niejasne sformułowania.

Polisa ubezpieczeniowa na wypadek śmierci ubezpieczonego to jedna z popularniejszych polis na rynku ubezpieczeniowym. Gdy śmierć ubezpieczonego nastąpi poza granicami kraju, na ubezpieczyciela spada m.in. obowiązek pokrycia kosztów sprowadzenia ciała lub prochów zmarłego. Koszty transportu są w tym przypadku bardzo wysokie, a w sytuacji nieposiadania ubezpieczenia na wypadek śmierci spadają one na rodzinę zmarłego. Nie bez znaczenia jest również możliwość uzyskania pomocy od firmy ubezpieczeniowej w zakresie formalności związanych z transportem zwłok. Wybierając towarzystwo ubezpieczeniowe, warto sprawdzić, czy zapewnia ono kontakt z firmą przez całą dobę.

Istotne jest również zwrócenie uwagi na wymogi stawiane przez ubezpieczyciela odnośnie do formalności, które należy spełnić, by ubezpieczenie zostało wypłacone. Bardzo często ubezpieczyciele wymagają poświadczenia dokumentów dotyczących zgonu przez placówkę dyplomatyczną. Jeśli taki wymóg jest ustalony bezwzględnie przez firmę ubezpieczeniową, klient może wykorzystać klauzulę abuzywną, która zakazuje nakładania nadmiernych i nieuzasadnionych formalności w omawianej sytuacji. Z klauzuli można skorzystać, gdy udokumentowanie roszczeń jest możliwe bez konieczności poświadczenia dokumentów poprzez placówkę dyplomatyczną, co jest problematyczne, gdy w danym kraju nie ma polskiej placówki. Wówczas dobrym rozwiązaniem jest szukanie pomocy w polskiej ambasadzie wyznaczonej do obsługi danego terytorium.

Ilona Maciejuk