Jak bardzo BIK wpływa na decyzję kredytową banku?

2014-04-24 18:24:00

Decyzja kredytowa banku jest uzależniona od wielu czynników. Jednym z nich są informacje pozyskane z BIK-u.

Wielu klientów banków zastanawia się, jaką rolę w przyznaniu kredytu pełni Biuro Informacji Kredytowej. Odpowiedź jest bardzo prosta: całkiem sporą. Biuro Informacji Kredytowej, czyli popularny BIK, to instytucja powstała specjalnie z myślą o tym, aby gromadzić informacje na temat historii kredytowej konsumentów i firm. BIK gromadzi informacje na temat naszych przeszłych zobowiązań kredytowych. Jeśli spłacaliśmy wszystko w terminie, to informacje są pozytywne. Jeśli jednak mieliśmy pewne problemy ze spłatą, to znajdą one odzwierciedlenie w raporcie o nas z BIK-u.

Biuro Informacji Kredytowej to jednak nie tylko zwykły rejestr informacji na temat historii kredytowej konsumentów i firm. BIK prowadzi także system scoringowy. Pod tą nazwą kryje się system ocen wiarygodności kredytowej. Taka ewaluacja oparta jest m.in. o aktualne limity kredytowe oraz historię kredytową osób odnotowanych w bazie. Sedno całego systemu tkwi w tym, aby dostarczyć bankom odpowiednich i przede wszystkim rzetelnych informacji na temat sytuacji kredytowej i zdolności kredytowej danego wnioskodawcy.

Jak widać, BIK odgrywa znaczącą rolę, jeśli chodzi o przyznawanie kredytu. Niemniej jednak nie wolno nam traktować raportów z BIK-u jako jedynego kryterium w procesie udzielania przez bank decyzji kredytowej. Faktycznie, banki zawsze sprawdzają BIK klienta, gdy ten wnioskuje o pożyczkę. Nie oznacza to jednak, że tylko na podstawie znajdujących się tam informacji podejmą swoją decyzję. W rzeczywistości banki przeprowadzają także swoją własną weryfikację zdolności i wiarygodności kredytowej wnioskodawców.

Podsumowując, informacje znajdujące się w BIK-u w znacznym stopniu wpływają na decyzję kredytową banku. Bardzo istotne jest tutaj określenie „znaczny”. Nie idzie więc o to, że banki sugerują się tylko i wyłącznie raportami pozyskiwanymi z BIK-u. Idzie raczej o to, że jeśli mamy dobry scoring w BIK, to prawdopodobieństwo otrzymania pozytywnej decyzji kredytowej znacznie wzrasta. To zaś oznacza, że każdy klient, który chciałby w przyszłości wziąć kredyt, powinien zatroszczyć się o to, aby jego historia i sytuacja kredytowa prezentowała się w Biurze Informacji Kredytowej jak najlepiej.

Ilona Maciejuk