Jak ustanowić pełnomocnictwo do rachunku osobistego?

2014-03-20 18:07:00

Posiadacze rachunku osobistego w wybranym banku mają możliwość ustalenia pełnomocnictwa do ROR. Na czym ono polega?

Rachunki bankowe są prowadzone w oparciu o umowę, według której bank jest zobowiązany do przechowywania pieniędzy właściciela rachunku na czas określony oraz nieokreślony. To, że rachunek posiada jednego właściciela nie oznacza wcale, że nie możemy przy tej okazji skorzystać z pełnomocnictwa do ROR. Krótko mówiąc, pełnomocnictwo to dyspozycja przyznająca możliwość dokonywania pewnych czynności związanych z naszym kontem osobistym przez osobę trzecią. Zwykła umowa o rachunek bankowy dopuszcza tę ewentualność.

Osoby zainteresowane ustanowieniem pełnomocnictwa powinny wiedzieć, że nie oznacza ono w żaden sposób, że nasz ROR stanie się rachunkiem wspólnym. Konto nadal pozostaje naszą własnością, a wszystkie czynności wykonywane przez pełnomocnika są wykonywane w naszym imieniu.

Jeśli jesteśmy zdecydowani na ustanowienie pełnomocnictwa do ROR, to jedno jest pewne: nie będzie to skomplikowana czynność. Współcześnie banki pozwalają na zawiązywanie tego typu relacji między pełnomocnikiem, właścicielem i samym rachunkiem na mocy pisemnej dyspozycji. W tym kontekście warto zdawać sobie sprawę, że czynnikiem konstytuującym uprawnienie jest wola mocodawcy. Dokument nie spełnia takiej roli. Z tego też powodu pełnomocnictwo do ROR nie musi być sporządzone przy notariuszu.

W praktyce jednak potrzebny będzie nam odpowiedni dokument (choć zbędna jest forma notarialna). Tego typu pismo trzeba przekazać do banku. Po jego zaakceptowaniu i dookreśleniu wszystkich szczegółów (m.in. danych osoby ustanawianej jako pełnomocnika do ROR) pełnomocnictwo wejdzie w życie. W tym miejscu trzeba zwrócić uwagę na dość istotne komponenty tego typu dokumentu. Po pierwsze, pełnomocnikiem naszego rachunku mogą być osoby pełnoletnie i niepełnoletnie. Mogą to być ponadto osoby z częściową zdolnością do czynności prawnych. Po drugie, pełnomocnictwo musi być doprecyzowane w wymiarze czasowym i zakresu działań. I tak, jeśli chodzi o czas, możemy ustalić takie pełnomocnictwo na określony okres, ale może go też nie doprecyzować. Co się tyczy zakresu, to mocodawca ma tutaj dużą swobodę, choć zaleca się dokładne określenie szczegółów. Można przykładowo zastrzec, że pełnomocnik będzie miał prawo tylko do otrzymywania informacji o saldzie naszego konta lub tylko do zlecania przelewów międzybankowych, a do pobierania gotówki już nie.

Podsumowując, ustanowienie pełnomocnictwa to nieskomplikowany proces, który nie wymaga od nas dużo czasu, ani wysiłku. Taką możliwość oferuje nam większość banków, nie czyniąc przy tym żadnych utrudnień.  

Ilona Maciejuk

Słownik finansowy
Kalkulatory

Szukasz kredytu gotówkowego? Chcesz zaoszczędzić? A może nowa inwestycja się kroi? Z nami wszystko przekalkulujesz!

Sprawdzam