O faktoringu pełnym, niepełnym i mieszanym

2014-04-23 19:47:00

Faktoring (pełny, niepełny i mieszany) umożliwia przedsiębiorcom zachowanie płynności finansowej firmy. Nie każdy jednak wie, że istnieje kilka rodzajów faktoringu.

Faktoring to usługa oferowana przez banki i firmy faktoringowe, pozwalająca na przeniesienie należności z kontrahentów na faktora, w zamian za określoną prowizję od kwoty każdej faktury. To teoretycznie dość proste w działaniu rozwiązanie posiada też kilka odmian, wynikających z zarządzania ryzykiem. W tym przypadku ryzykiem jest niedotrzymanie terminu spłaty należności. Dodać przy tym należy, że wyróżniamy trzy podstawowe rodzaje faktoringu: pełny, niepełny i mieszany.

Faktoring pełny jest teoretycznie najbezpieczniejszą dla przedsiębiorcy formą faktoringu. Poza sprzedażą należności polega on na przekazaniu ryzyka na faktora. Oznacza to, że nawet w sytuacji, gdy należność nie zostanie uregulowana w terminie, to wszelkie kwestie związane ze ściągnięciem wymaganej kwoty spoczywają na firmie faktoringowej. Faktorant (przedsiębiorca sprzedający należność) nie musi monitorować sytuacji, gdyż cała odpowiedzialność przechodzi właśnie na faktora. Choć takie rozwiązanie wydaje się bardzo korzystne, to wiąże się też ze zwiększonymi kosztami całej usługi. Dlatego też zaleca się jej stosowanie głównie w sytuacjach, gdy istnieje uzasadnione ryzyko problemów ze ściągalnością należności od danego kontrahenta.

Kolejnym rodzajem faktoringu jest faktoring niepełny. W jego przypadku faktorant sprzedaje wyłącznie należność, pozostawiając na własnych barkach ryzyko niespłacenia wierzytelności. Oznacza to, że faktor przejmuje należność wyłącznie do terminu jej zapadalności. Jeśli do tego czasu kontrahent nie ureguluje faktury, firma faktoringowa zażąda zwrotu należnej kwoty od faktoranta. Wszelkie koszty związane ze ściągnięciem należności również pozostaną problemem faktoranta. W przypadku faktoringu niepełnego można jednak liczyć na znacznie niższe koszty usługi niż w przypadku faktoringu pełnego. Jednocześnie wybór takiego rozwiązania będzie właściwy tylko w sytuacji, gdy mamy pewność, że kontrahent ureguluje swoje zobowiązania w terminie.

Ostatnią odmianą faktoringu jest faktoring mieszany. W tym przypadku mamy do czynienia z faktoringiem pełnym, jednak tylko do określonej kwoty, będącej limitem ryzyka, na jakie jest w stanie zdecydować się faktor. Powyżej wyznaczonego limitu umowa zmienia charakter na faktoring niepełny.

Ilona Maciejuk

Słownik finansowy
Kalkulatory

Szukasz kredytu gotówkowego? Chcesz zaoszczędzić? A może nowa inwestycja się kroi? Z nami wszystko przekalkulujesz!

Sprawdzam