Jak działa BIG?

2014-04-15 10:13:00

BIG, czyli Biuro Informacji Gospodarczej, dostarcza kredytodawcom informacji o nieregulowanych zadłużeniach osób wnioskujących o pożyczki, dlatego też warto wiedzieć, jak ono działa.

Zadaniem BIG-u, czyli Biura Informacji Gospodarczej, jest przyjmowanie, przechowywanie, a także udostępnianie informacji gospodarczych. Dotyczą one konsumentów i przedsiębiorców. BIG powstał w trosce o maksymalizację wiarygodności w relacjach biznesowych. Celem jest mobilizacja dłużników do spłacenia długu. Udaje się to uzyskać dzięki temu, że dłużnik znajdujący się w BIG-u ma niską wiarygodność finansową i nie może np. uzyskiwać kolejnych kredytów. Z chwilą spłacenia długu wpis o należności powinien zostać usunięty.

Podstawą funkcjonowania BIG-u są wpisy, których mogą dokonać zarówno osoby fizyczne, jak i firmy. Aby to zrobić wystarczy zarejestrować się w BIG-u. Tego rodzaju wpisy mogą być umieszczane w Biurze Informacji Gospodarczej w sytuacji kiedy konsument zalega nam z kwotą powyżej 200 zł, a firma z kwotą powyżej 500 zł. Chcąc dokonać wpisu dłużnika, trzeba poczekać 60 dni od daty wymagalności. W tym czasie wpisujący jest zobowiązany wysłać do dłużnika list polecony z wezwaniem do zapłaty w trakcie czternastu dni. Jeśli wezwanie nie zostanie spełnione, wpisujący jest w prawie dodać informację o długu. W przypadku osób fizycznych wpisy można wykonywać na podstawie wyroku sądowego (niezbędna jest klauzula wykonalności). Wpisanie przedsiębiorcy do BIG-u odbywa się zaś na podstawie niezapłaconej faktury. Warto w tym miejscu dodać, że do BIG można wpisać także dłużnika za niezapłacone mandaty lub alimenty.

Ważną kwestią w funkcjonowaniu BIG-u jest długość przechowywania w tym rejestrze informacji. Może ona znajdować się tam nawet 10 lat. Aby usunąć wpis z rejestru, wierzyciel musi przekazać informację o uregulowaniu należności. Jeśli nie zrobi tego (w ciągu 14 dni), choć należność jest już uregulowana, to może zostać ukarany grzywną sięgającą nawet 30 tys. zł.

Istnienie Biura Informacji Gospodarczej ma poważne konsekwencje dla funkcjonowania polskiej gospodarki. Rejestr jest narzędziem wywierania wpływu na niesolidnych dłużników, ale również sposobem ostrzegania innych podmiotów przed niesolidnymi partnerami. W BIG w przeciwieństwie do BIK (Biuro Informacji Kredytowej) umieszczane są jedynie informacje negatywne (o nie spłaconych kredytach, pożyczkach i fakturach).

Renata Grochowska

Słownik finansowy
Kalkulatory

Szukasz kredytu gotówkowego? Chcesz zaoszczędzić? A może nowa inwestycja się kroi? Z nami wszystko przekalkulujesz!

Sprawdzam