Ubezpieczenie AC od ryzyk nienazwanych

2014-04-11 13:09:00

Ubezpieczenie AC występuje w dwóch formach: od ryzyk nazwanych i ryzyk nienazwanych. Czym oba warianty polisy się różnią?

Na rynku usług finansowych do dyspozycji klientów oddane są dwa typu ubezpieczeń AC. Pierwszy z nich to ubezpieczenie od ryzyk nazwanych. Z tego typu ubezpieczeniem mamy do czynienia najczęściej. W takiej polisie znajduje się dokładny katalog zdarzeń, które podlegają ubezpieczeniu. Najważniejsze w tym katalogu jest to, że jest on zamknięty. Tym samym ubezpieczenie nie obejmuje żadnych innych wydarzeń ponad te wymienione w umowie polisy. Ubezpieczenia od ryzyk nazwanych zawierają szczegółowe definicje poszczególnych sytuacji kryzysowych. Trzeba jednak pamiętać, że interpretacje wydarzeń mimo dokładnych definicji mogą się od siebie różnić.

Wspomnieliśmy na początku o ubezpieczeniach od tzw. ryzyk nazwanych, ponieważ są one dokładnym przeciwieństwem ubezpieczeń AC od ryzyk nienazwanych. Jeśli wiemy już, na jakiej zasadzie działają te pierwsze, to łatwiej jest nam zrozumieć specyfikę drugich.

W przypadku polis od ryzyk nienazwanych (z ang. all risks) katalog zdarzeń ma charakter otwarty. Oczywiście nie należy tego interpretować jako polisy obejmującej wszystkie zdarzeń. Umowy tego typu mają to do siebie, że zawierają katalog wyłączeń. Wyłączenie to termin odnoszący się do takich okoliczności, w przypadku zaistnienia których ubezpieczony nie otrzyma odszkodowania. Przykładem niech będzie jazda po pijanemu czy zły stan techniczny pojazdu. W przeciwieństwie do pierwszego typu polis tutaj zakres zdarzeń jest definiowany negatywnie (przez wyliczenie sytuacji uniemożliwiających wypłatę). W umowie od ryzyk nazwanych mamy zaś wyliczenie zdarzeń umożliwiających wypłatę odszkodowania. W polisach AC od ryzyk nienazwanych brakuje konkretnych definicji sytuacji upoważniających do wypłaty zadośćuczynienia w formie pieniężnej za poniesione szkody. W ich miejscu znajduje się krótka definicja stwierdzająca, że polisa obejmuje różne szkody wynikające z uszkodzenia lub zniszczenia pojazdu.

Trzeba jasno stwierdzić, że ubezpieczenia AC od ryzyk nienazwanych są korzystniejsze od polis AC nazwanych. Wynika to stąd, że w tym pierwszym przypadku polisa obejmuje i wydarzenia mające miejsce często, jak i zdarzenia nietypowe, np. uszkodzenie samochodu spadającą dachówką, upadek gałęzi na auto czy poplamienie tapicerki przez dziecko.

Jak widać, AC od ryzyk nienazwanych to bardzo dobre rozwiązanie. Jeśli zastanawiamy się na kupnem nowej polisy, to warto w pierwszym rzędzie poszukać ofert właśnie tego typu.

Ilona Maciejuk