Jakie dokumenty musi przedstawić rolnik ubiegający się o kredyt?

2014-04-23 16:25:00

Droga rolnika po kredyt z pewnością nie należy do najłatwiejszych i wymaga wzmożonych starań w porównaniu do tych, jakie musi powziąć osoba zatrudniona na umowę o pracę. Ostateczny rezultat jest wynikiem sytuacji finansowej osoby prowadzącej gospodarstwo rolne, co wymaga przedstawienia odpowiednich dokumentów.

W przypadku rolników banki stosują bardziej rozbudowaną procedurę weryfikacji zdolności kredytowej, co sprawia, że wnioskodawcy zmuszeni są do przedstawienia zdecydowanie większej ilości dokumentów dochodowych. Ich zdobycie będzie wymagało odwiedzenia odpowiedniego urzędu.

Pierwszą kwestią, jaką będzie należało udokumentować podczas wizyty w oddziale banku, będzie oczywiście potwierdzenie własnej tożsamości. Do tego celu można wykorzystać dowód osobisty lub paszport, niekiedy wystarczyć może samo prawo jazdy.

Nieco bardziej wymagające będzie przedstawienie dokumentów potwierdzających dochód uzyskiwany z prowadzenia gospodarstwa rolnego. Takie zaświadczenie wydawane jest we właściwym urzędzie gminy. Jednocześnie należy uzyskać zaświadczenia potwierdzające brak zaległości w składkach odprowadzanych do ZUS lub KRUS. Zaświadczenie to nie może być wydane więcej niż jeden miesiąc wcześniej od momentu składania wniosku kredytowego.

W niektórych sytuacjach banki wliczają do oceny zdolności kredytowej wysokość otrzymanych dopłat unijnych. Ich otrzymywanie również należy potwierdzić odpowiednim dokumentem, a ten można otrzymać w Biurze Powiatowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Wszystkie wyżej wymienione dokumenty będą wymagane podczas ubiegania się o kredyt gotówkowy. Do nich wszystkich należy oczywiście dołączyć odpowiedni dla danego banku wniosek kredytowy. Sytuacja skomplikuje się w momencie, gdy naszym celem jest kredyt inwestycyjny. Ten będzie wymagał nie tylko planu inwestycyjnego, ale też wszelkich niezbędnych pozwoleń, certyfikatów i kosztorysów.

Niestety, wymagania stawiane rolnikom są znacznie bardziej rygorystyczne, choć można zrozumieć taką sytuację. Dochody z działalności rolniczej nie należą do przewidywalnych i są zależne od wielu czynników. Dla banku określenie zdolności kredytowej osoby pracującej w rolnictwie stanowi niemały problem, a co za tym idzie zwiększone ryzyko kredytowe. Zaostrzona procedura oceny sytuacji finansowej wnioskodawcy jest więc w takiej sytuacji niezbędna.

Ilona Maciejuk

Słownik finansowy
Kalkulatory

Szukasz kredytu gotówkowego? Chcesz zaoszczędzić? A może nowa inwestycja się kroi? Z nami wszystko przekalkulujesz!

Sprawdzam