Rolnik i jego szanse na kredyt gotówkowy

2014-04-29 10:26:00

Rolnicy, choć teoretycznie posiadają otwartą drogę do różnego rodzaju kredytów bankowych, to w praktyce okazuje się, że jest to droga kręta i wyboista.

Niestety, sytuacja rolników nie należy do najciekawszej. Wszystko wynika ze specyfiki wykonywanego przez nich zawodu, która nie daje gwarancji regularnych i wysokich dochodów. Dość powiedzieć, że w wielu przypadkach są one zależne od zjawisk atmosferycznych, a tych przecież nie da się przewidzieć podczas badania zdolności kredytowej. Sam proces weryfikacji wniosku kredytowego również nie należy dla rolnika do najprzyjemniejszych, nawet w sytuacji, gdy mówimy o kredycie gotówkowym, teoretycznie najłatwiejszym do uzyskania. Mimo wszystko szanse na takie wsparcie finansowe istnieją i zdecydowanie nie warto się poddawać nawet mimo pojawiających się trudności.

Pierwszą i najważniejszą kwestią podczas starań o kredyt gotówkowy przez rolnika będzie udokumentowanie źródła jego dochodów i rodzaju prowadzonej działalności. Potrzebne dokumenty można uzyskać we właściwym urzędzie gminy, a uzupełnić je należy o ewentualnie posiadane faktury sprzedażowe z ostatniego okresu (półrocza lub roku - w zależności od tego jakiego rodzaju sprzedaż jest prowadzona). W większości przypadków bank będzie wymagał dokumentów z ostatniego półrocza (głównie w przypadku sprzedaży produktów niesezonowych, typu trzoda chlewna czy mleko), jednak w miarę możliwości zaopatrzyć się w niezbędne faktury z dłuższego okresu, zazwyczaj roku (zwłaszcza w przypadku sprzedaży produktów sezonowych, np. zboża). W niektórych przypadkach bank może wziąć pod uwagę także dotacje unijne, które będą szansą na zwiększenie zdolności kredytowej. Oczywiście niezbędne będzie potwierdzenie, że takie dotacje pobieramy. Stosowny dokument wyda Biuro Powiatowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Jeśli wykażemy się odpowiednimi dokumentami, nasze szanse na kredyt gotówkowy z pewnością znacznie wzrosną. O ile jego przyznanie stanie się już tylko formalnością, o tyle istotne będą zaproponowane nam warunki. Większość ofert kredytowych, nawet najkorzystniejszych, opatrzona jest informacją, wedle której na proponowane warunki liczyć mogą tylko klienci z najwyższą oceną scoringową w oczach banku. Przy odrobinie wysiłku - w tym regularnym spłacaniu wszystkich posiadanych zobowiązań kredytowych - możliwe będzie zaciągnięcie kredytu na warunkach być może korzystniejszych nawet od tych proponowanych standardowo osobom zatrudnionym na etat.

Ilona Maciejuk

Słownik finansowy
Kalkulatory

Szukasz kredytu gotówkowego? Chcesz zaoszczędzić? A może nowa inwestycja się kroi? Z nami wszystko przekalkulujesz!

Sprawdzam