Tajniki ubezpieczenia domu w budowie

2014-04-23 15:36:00

Ubezpieczenie nieruchomości, która dopiero powstaje, to istotna forma ochrony, o której zapomina większość osób decydujących się na budowę własnego domu systemem gospodarczym.

W ofercie firm działających na polskim rynku ubezpieczeniowym bez problemu powinno nam się udać odnaleźć ofertę polisy, której przedmiotem będzie dom w budowie. Różnice w warunkach tego typu ubezpieczeń bywają dość znaczne, w związku z czym zapoznanie się z OWU jest w tym przypadku szczególnie ważne.

Przede wszystkim ubezpieczenie domu w budowie nie musi dotyczyć wyłącznie domów jednorodzinnych lub wielorodzinnych, ale też innych rodzajów budowli, takich jak garaże, budynki gospodarcze, domki letniskowe, a nawet ogrodzenia. To, jaki rodzaj budynku w fazie jego wznoszenia ubezpieczamy, ma oczywiście odzwierciedlenie w wysokości składki. Zdecydowanie więcej przyjdzie nam zapłacić za drewniany domek letniskowy, niż za murowany budynek gospodarczy. W tym pierwszym przypadku większe jest choćby ryzyko wystąpienia pożaru.

Kolejną kwestią jest zakres ochrony. Większość towarzystw ubezpieczeniowych oferuje polisy chroniące przez zdarzeniami losowymi, wśród których wymienić należy przede wszystkim zjawiska atmosferyczne (piorun, huragan, grad, lawina, trzęsienie ziemi, itp.), zalanie, pożar czy zapadnięcie lub obsunięcie ziemi. Rzadziej ochrona obejmuje kradzież, a jeśli już, to musimy liczyć się ze znacznie wyższą składką ubezpieczeniową. Mając na uwadze zakres ochrony, nie sposób pominąć kwestii wyłączenia odpowiedzialności towarzystw ubezpieczeniowych. Wśród nich najczęściej powtarzającymi się są błędy w sztuce budowlanej, przemarzanie budynku i szeroko rozumiane niedbalstwo wykonawców. Poza tym umowa polisy ubezpieczeniowej domu w budowie jest bardzo podobna do standardowej umowy ubezpieczeniowej nieruchomości.

Jeśli chodzi o sumę odszkodowania, to zakłady ubezpieczeniowe odpowiadają w większości przypadków na kwotę, która została poniesiona na budowę. Ta zostaje ustalona na postawie faktur za materiały i usługi lub też na podstawie wyceny przez rzeczoznawcę budowlanego.

Tomasz Słupczyński