Kupujemy mieszkanie z licytacji komorniczej

2014-04-03 15:25:00

Licytacja komornicza umożliwia zakup mieszkania po dość niskiej cenie. O czym należy wiedzieć, kupując nieruchomości na aukcjach prowadzonych przez komornika?

Licytacje komornicze stały się w ostatnim czasie bardzo popularne. Pozwalają na zakup ruchomości i nieruchomości dłużników po dużo niższej niż rynkowa cenie. Dla wielu osób jest to okazja na tańsze mieszkanie.

Od czasu powstania portalu o licytacjach komorniczych z całej Polski, prowadzonego przez Krajową Radę Komorniczą, uzyskanie informacji o przeprowadzanych aukcjach jest niezwykle proste. W aukcji może wziąć udział każda osoba mająca zdolność do czynności prawnych. Aby przekonać się, jak wygląda wystawione na licytację mieszkanie oraz jaką ma wartość, przed licytacją można obejrzeć dany lokal. Podczas aukcji wystarczy mieć ze sobą dokument tożsamości, a wcześniej wpłacić określoną kwotę - wadium, stanowiące 1/10 ceny lokalu, wynikającej z oszacowania przez biegłego rzeczoznawcę wartości nieruchomości. Do licytacji nie trzeba zgłaszać się wcześniej, wystarczy pojawić się w określonym czasie oraz miejscu, wskazanych w opublikowanym przez komornika obwieszczeniu. Informacją, którą należy jednak sprawdzić, jest natomiast to, czy licytacja nie została odwołana ze względu na uregulowanie przez dłużnika żądanej przez komornika kwoty. W tym celu należy skontaktować się z komornikiem, który zajmuje się daną licytacją.

Mieszkanie na aukcji można kupić nawet w cenie wywołania. Taka sytuacja ma miejsce, gdy na licytacji nie stawi się więcej niż jeden licytant. Dobrze wiedzieć, że cena wywołania na każdej licytacji jest mniejsza od ceny oszacowania wartości nieruchomości. W przypadku pierwszego terminu licytacji cena wywołania wynosi 3/4 wartości ceny szacunkowej. Gdy w takim terminie nikt się nie stawi, odbywa się druga licytacja, w czasie której cena wywołania wynosi już 2/3 wartości ceny szacunkowej. Licytant staje się zwycięzcą licytacji, gdy komornik trzykrotnie przybije takiej osobie ofertę z najwyższą ceną.

Nabywca staje się właścicielem danej rzeczy bez żadnych obciążeń. Odbiór wylicytowanego mienia powinien odbyć się natychmiast po dokonaniu wpłaty należności dłużnika. Na nieruchomości mogą pozostać potrącenia z praw ciążących na nieruchomości z mocy ustaw, służebności drogi koniecznej oraz służebności ustanowionej w związku z przekroczeniem granicy przy wznoszeniu budowli lub innego urządzenia.

Renata Grochowska

Słownik finansowy
Kalkulatory

Szukasz kredytu gotówkowego? Chcesz zaoszczędzić? A może nowa inwestycja się kroi? Z nami wszystko przekalkulujesz!

Sprawdzam