Jak pokonać formalności kupując mieszkanie na kredyt?

2014-03-26 18:29:00

W przypadku kupna mieszkania na kredyt formalności związane z uzyskaniem finansowania mogą być dość rozbudowane. Jak sprawnie je pokonać?

Uzyskanie kredytu hipotecznego nie jest łatwym zadaniem i przed udaniem się do banku warto poczynić odpowiednie przygotowania. W odróżnieniu od kredytów konsumpcyjnych, gdy klient stara się o kredyt mieszkaniowy, bank nie bada jedynie informacji o dochodach wnioskodawcy. Etapów udzielenia kredytu hipotecznego jest kilka i na każdym z nich można spotkać się z koniecznością dostarczenia dodatkowych dokumentów.

Ocena zdolności kredytowej

We wstępnym etapie procedury przyznawania kredytu mieszkaniowego przyszły kredytobiorca powinien potwierdzić swoją tożsamość, co jest niezbędne do rozpoczęcia omawianego procesu. Wymaga się, aby dane osobowe zawarte we wniosku zostały potwierdzone poprzez przedstawienie dowodu osobistego oraz nierzadko drugiego dokumentu, takiego jak paszport czy prawo jazdy. Niezbędne jest również udokumentowanie wysokości uzyskiwanych wynagrodzeń. Z tego względu do banku nie warto wybierać się bez zaświadczenia o dochodach, dokumentów firmy, jeśli klient jest osobą fizyczną prowadząca własną działalność gospodarczą, lub umowy i rachunków, w przypadku gdy wnioskodawca jest zatrudniony w ramach umowy cywilnoprawnej.

Przy umowach cywilnoprawnych niezbędne może być przedstawienie umów i rachunków z dłuższego okresu, z reguły co najmniej z pół roku (zwykle w przypadku umów-zleceń), a także roku (najczęściej w przypadku umów o dzieło). Bank może również wymagać danych pracodawcy w celu ewentualnego kontaktu i potwierdzenia przedstawionych informacji lub udostępnienia umów o współpracę w przypadku osób zarobkujących na podstawie umów cywilnoprawnych. Osoby prowadzące własną działalność gospodarczą zwykle muszą przedstawić dokumenty o niezaleganiu z płatnościami z urzędu skarbowego i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Niezbędne jest czasem także przedstawienie deklaracji podatkowej z ostatniego roku. Niektóre banki mogą wymagać okazania wyciągów z rachunku bankowego, na które wpływa wynagrodzenie.

Dokumenty dotyczące nieruchomości

Klienci spełniający stawiane przez kredytobiorcę wymogi w zakresie zdolności kredytowej, by uzyskać kredyt hipoteczny w wybranym banku, powinni przedstawić w instytucji dokumenty dotyczące nieruchomości, którą planują nabyć. W przypadku mieszkania lub domu z rynku pierwotnego konieczne jest okazanie przedwstępnej umowy sprzedaży podpisanej z deweloperem. Nabywając nieruchomość z rynku wtórnego, trzeba przedstawić analogiczną umowę podpisaną z osobą sprzedającą nieruchomość. Dodatkowo wymaga się zaświadczenia od sprzedawcy potwierdzającego, że ma on prawo do dysponowania mieniem nieruchomym, takim dokumentem jest zwykle odpis księgi wieczystej. Decydując się na budowanie domu, do wniosku o kredyt należy dołączyć kosztorys związany z wydatkami towarzyszącymi budowie.

Marzena Kazbieruk

Słownik finansowy
Kalkulatory

Szukasz kredytu gotówkowego? Chcesz zaoszczędzić? A może nowa inwestycja się kroi? Z nami wszystko przekalkulujesz!

Sprawdzam