Leasing jako tarcza podatkowa

2014-03-28 08:06:00

Leasing to sposób finansowania zakupów pojazdów i maszyn, który cieszy się dużym zainteresowaniem ze względu na to, że oferuje tarczę podatkową.

Duże zainteresowanie leasingiem wśród polskich przedsiębiorców oraz klientów indywidualnych bierze się nie tylko z tego, że jest to wygodny sposób finansowania zakupów maszyn i pojazdów. Kwestie wygody i szybkości w zakresie pozyskiwania finansowania mają znaczenie istotne, aczkolwiek w rozpatrywaniu leasingu nie wolno pominąć jednego czynnika, który zdaje się mieć niezwykle istotną rolę. Jest nim fakt, że leasing oferuje tarczę podatkową.

O istotności tego czynnika najlepiej świadczą rozliczne badania wśród leasingobiorców, spośród których połowa decyduje się na ten instrument ze względu na korzyści podatkowe. To właśnie tarcza podatkowa sprawia, że tak dużą popularnością cieszy się leasing operacyjny.

Atrakcyjność leasingu jako tarczy podatkowej bierze się stąd, że dzięki specyficznej formie naliczania podatku dochodowego pozwala on na osiągnięcie w porównaniu do kredytu sporych oszczędności podatkowych. To właśnie w perspektywie kredytu najlepiej widać, że wzięcie leasingu operacyjnego na zakup pojazdu, maszyny czy nieruchomości, opłaca się bardziej niż kredyt. W niektórych przypadkach (zwłaszcza w leasingu nieruchomości) nawet jeśli marża leasingu jest większa od marży kredytu, to i tak konsument może zaoszczędzić na podatku (czasami nawet do 10 proc. kosztów usługi w porównaniu z kredytem).

Należy również wspomnieć o tym, że konsumenci (osoby fizyczne i przedsiębiorstwa) generalnie preferują leasing operacyjny względem leasingu finansowego. Bierze się to stąd, że ten pierwszy jest korzystniejszy finansowo. Powodem jest fakt, iż w takim leasingu obniżamy podstawę opodatkowania. W praktyce polega to zaś na zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodu takich elementów tego finansowania jak rata leasingowa, opłaty manipulacyjne, czynsz inicjalny czy też koszty związane z użytkowaniem przedmiotu leasingu.

Te wszystkie czynniki razem wzięte każą stwierdzić, że leasing operacyjny jako forma finansowania zakupu różnych dóbr przez firmy i osoby fizyczne jest rozwiązaniem bardzo korzystnym z perspektywy podatkowej. W świetle obecnych przepisów dotyczących leasingu oraz naliczania podatku dochodowego w tej formie finansowania wszystko wskazuje na to, że dalej będzie on wybierany coraz częściej przez polskich przedsiębiorców i konsumentów, gdyż pozwala na spore oszczędności.

Tomasz Słupczyński