Ile jest BIG-ów?

2014-03-06 23:00:00

Biuro Informacji Gospodarczej to jedna z najważniejszych instytucji zbierających dane o dłużnikach. Nie wszyscy jednak wiedzą, że w Polsce działa kilka BIG-ów.

BIG, czyli Biuro Informacji Gospodarczej, jest często mylony z BIK, a więc Biurem Informacji Kredytowej, choć różnice między nimi są dość znaczne. O ile wgląd w BIK mają tylko banki i SKOK-i, a także inne współpracujące z nim firmy pożyczkowe, o tyle z usług BIG-ów może skorzystać praktycznie każdy. Biuro Informacji Kredytowej gromadzi wszelkie dane o osobach posiadających, zaciągających, a nawet chcących zaciągnąć kredyt. W raporcie BIK znajdziemy więc zarówno warunki, na jakich kredyt został (lub nie został) udzielony, a także wszelkie informacje dotyczące jego spłaty. Jeśli ta nie będzie terminowa i w raporcie pojawi się w wpis o zaleganiu z płatnościami, drzwi po kolejne kredyty zostaną przed nami definitywnie zamknięte, przynajmniej do momentu uregulowania wszelkich zaległości.

W przypadku BIG-ów sytuacja może być jeszcze gorsza. Negatywny wpis w Biurze Informacji Gospodarczej może umieścić zarówno osoba fizyczna, jak i firmy, które doświadczyły ze strony danego przedsiębiorcy zaległości, czy to w płatności za towary i usługi czy te związane z nieterminowym wypłacaniem pensji. O ile negatywny wpis w BIK po prostu zamyka przed nami drzwi do kredytów bankowych na pewien czas, o tyle konsekwencje związane z wpisem do rejestru BIG mogą być jeszcze gorsze. Wgląd do niego ma bowiem każdy, kto podpisze stosowaną umowę z biurem. Z tego też względu możemy zapomnieć o podpisywaniu atrakcyjnych umów z innymi firmami, gdyż nasza reputacja będzie mocno nadszarpnięta.

Sytuacja gospodarcza w Polsce jest jednak dość specyficzna i zdecydowanie należy brać pod uwagę fakt, iż obecnie działają u nas aż cztery biura informacji gospodarczej. Wśród nich należy wymienić Krajowy Rejestr Długów BIG, Rejestr Dłużników ERIF BIG, BIG InfoMonitor i Krajowe Biuro Informacji Gospodarczej. Ma to znaczenie z tego względu, iż każda z instytucji prowadzi odrębne listy dłużników. Jeśli więc wpis o przedsiębiorcy nie widnieje w rejestrze InfoMonitor, nie oznacza to, że taki przedsiębiorca z pewnością nie posiada żadnych zaległości. Może się bowiem okazać, ze stosowna informacja została odnotowana w pozostałych BIG-ach. Jeśli więc chcemy zdobyć wiarygodne informacje, powinniśmy zwrócić się z odpowiednim pytaniem do wszystkich działających w kraju BIG-ów.

Ilona Maciejuk

Słownik finansowy
Kalkulatory

Szukasz kredytu gotówkowego? Chcesz zaoszczędzić? A może nowa inwestycja się kroi? Z nami wszystko przekalkulujesz!

Sprawdzam