Czym jest KRD?

2014-02-24 12:30:00

KRD to skrót nazwy Krajowego Rejestru Dłużników, który funkcjonuje od 4 sierpnia 2003 roku.

Krajowy Rejestrów Dłużników, znanym szerzej pod skrótem KRD, to jedno z Biur Informacji Gospodarczej. Jest to spółka akcyjna egzystująca na polskim rynku finansowym w zgodzie z ustawą o udostępnianiu i wymianie informacji gospodarczych. Firma zajmuje się obsługą wszystkich podmiotów gospodarczych, poczynając od małych firm, poprzez przedsiębiorstwa średniej wielkości na korporacjach kończąc. Krajowy Rejestr Dłużników posiada odpowiedni system wymiany informacji, który łączy w sobie wszystkie sektory polskiej gospodarki. Zgodnie ze zmianą przepisów prawnych, która nastąpiła w czerwcu 2010 roku, z KRD mogą również korzystać osoby fizyczne, wtórni wierzyciele, a także gminy.

Zgodnie z przepisami polskiego prawa ustawowym zadaniem Krajowego Rejestru Dłużników jest udostępnianie informacji gospodarczych. Co więcej, KRD jest odpowiedzialny za przyjmowanie informacji o zaległościach dłużników od różnych podmiotów rynkowych, jak również przechowywanie pozyskanych danych. Wszystkie czynności związane z systemem odbywają się przy użyciu Internetu, co jest gwarancją permanentnej dostępności rejestru.

Informacje na temat niespłaconych należności są przekazywane do rejestru przez osoby fizyczne, instytucje, przedsiębiorstwa oraz gminy. Istotnym elementem całej architektury bazy danych jest fakt, że dostawca informacji jest jednocześnie jej odbiorcą. Tym samym dłużnik, który znajdzie się w Krajowym Rejestrze Długów przestaje być anonimowy. Fakt odnotowania go w bazie nierzetelnych dłużników ooczywiście przekłada się automatycznie na spadek jego wiarygodności handlowej.

W ramach KRD można wykonywać takie czynności, jak dopisywanie dłużnika do rejestru, sprawdzanie oraz monitorowanie firm, a także wzywanie do zapłaty. Dopisanie do rejestru określonej firmy, jak pokazują statystyki, jest jednym z najbardziej skutecznych sposobów na skłonienie naszego dłużnika do zapłaty długu. Narzędzia, jakie oferuje KRD, pozwalają na uzyskanie sprawdzonych i konkretnych informacji na temat sytuacji finansowej oraz innych niespłaconych należnościach naszego kontrahenta. W tej perspektywie można powiedzieć, że KRD jest systemem oferującym przedsiębiorcom, instytucjom i osobom fizycznym możliwość oszacowania prawdopodobieństwa odzyskania należności jeszcze przed rozpoczęciem współpracy z danych kontrahentem. To ma bez wątpienia przełożenie na uniknięcie wielu trudności związanych z ewentualnym uchylaniem się płatnika od uregulowania należności, jakich byłby nam winien.

Ilona Maciejuk

Słownik finansowy
Kalkulatory

Szukasz kredytu gotówkowego? Chcesz zaoszczędzić? A może nowa inwestycja się kroi? Z nami wszystko przekalkulujesz!

Sprawdzam