Kiedy refinansować, a kiedy konsolidować kredyty?

2014-03-07 15:00:00

Problemy ze spłatą kredytów bankowych można rozwiązać za pomocą innych produktów bankowych – można je refinansować lub konsolidować.

Refinansowanie i konsolidowanie to dwie możliwości, które zostały stworzone z myślą o rozwiązywaniu problemów ze spłatą zadłużeń wobec banków. Choć teoretycznie mają one pomagać, to przy nieumiejętnym korzystaniu z nich mogą doprowadzić do sytuacji, w której wręcz pogorszymy swoją sytuację i wpadniemy w spiralę kredytową.

Podstawowa różnica między refinansowaniem a kredytem konsolidacyjnym polega na tym, że pierwsze rozwiązanie stosuje w przypadku zmiany warunków jednego zadłużenia, a w drugim – kilku (np. kredyt gotówkowy, limit na karcie kredytowej i kredyt mieszkaniowy).  Refinansowanie ma uzasadnienie w kilku sytuacjach. Przede wszystkim warunki nowego kredytu muszą dawać nam realną korzyść w stosunku do poprzedniego. Aby tak się stało, nowy kredyt musi być dostępny ze znacznie niższym oprocentowaniem. Taką sytuację łatwo zaobserwować np. po roku od zaciągnięcia pierwszej pożyczki, kiedy sytuacja na rynku się zmienia i stopy procentowe spadają. Jeśli różnica w oprocentowaniu wynosi więcej niż jeden procent, zmiana może być odczuwalna i korzystna. Innym przykładem może być skorzystanie z zupełnie innego kredytu i innej waluty, gdzie naszą korzyścią będzie różnica kursowa i nowe warunki spłaty. Ostatni argument przemawiający za refinansowaniem to chęć obniżenia miesięcznej raty przez zaciągnięcie kredytu z dłuższym okresem spłaty. Choć ostateczny koszt takiego kredytu okaże się wyższy, to miesięczne raty będą mniej uciążliwe i nasza sytuacja finansowa ustabilizuje się.

Ten ostatni punkt ma znaczenie także w przypadku kredytów konsolidacyjnych. Comiesięczna spłata różnych zobowiązań wobec różnych banków jest uciążliwa i może pochłaniać zbyt dużo środków. Konsolidacja kilku kredytów sprawi, że będziemy płacili jedną ratę o niższej wartości niż suma poprzednich zobowiązań, jednak wpłynie to na wydłużenie okresu spłaty i ponownie – wyższy koszt całkowity.

Umiejętne wykorzystanie refinansowania lub konsolidacji mogą znacznie poprawić naszą sytuację finansową, a nawet osiągnąć korzyści w postaci zmniejszenia kosztu kredytu.

Marzena Kazbieruk