Ile kosztują odsetki karne od kredytu?

2014-02-24 14:00:00

Zdarza się, że nie jesteśmy w stanie na czas spłacić raty kredytu. Jeśli nie podejmiemy odpowiednich kroków przed pojawieniem się takiej sytuacji, to będziemy musieli spłacić na rzecz wierzyciela nie tylko odsetki wynikające z oprocentowania nominalnego pożyczki, ale także odsetki karne. Ile to kosztuje?

Wzięcie kredytu w banku to zwykle duże obciążenie dla naszych finansów - w szczególności, jeśli jest to kredyt długoterminowy. Czasami może zdarzyć się tak, że na krótki czas stracimy płynność finansową i nie będziemy w stanie opłacić kolejnej raty wynikającej z harmonogramu spłat.

Sprawdź też: Upomnienia listowne za zaległości w ratach - od czego zależy ich cena?

W tej sytuacji trzeba skontaktować się z bankiem i poinformować o nadciągającym problemie ze spłatą. Jeśli to w porę zrobimy, możemy liczyć na to, że uda się jakoś zażegnać przykrym konsekwencjom finansowym chwilowej trudności w terminowym regulowaniu zobowiązań. Niestety, gros kredytobiorców wybiera taktykę wycofania się, licząc na to, że bank nie zauważy ich opóźniania w spłacie rat. W efekcie tego czeka ich konieczność zapłacenia odsetek karnych od kredytu.

Koszty windykacyjne

W sytuacjach opóźnienia spłaty rat bank rozpoczyna działania windykacyjne, doliczając do nieopłaconej raty odsetki od zadłużenia przeterminowanego. Takie odsetki są naliczane od razu - od następnego dnia, który następuje po terminie, do którego mieliśmy spłacić ratę kapitałowo-odsetkową. Jeśli więc nasz termin spłaty raty to 20 dzień miesiąca, to odsetki karne zaczną być naliczane od 21 dnia. Trzeba pamiętać, że te odsetki są naliczane od kwoty kapitału, który nie został spłacony.

Odsetki karne

Według polskich przepisów odsetki nalicza się, biorąc pod uwagę zmienną stawkę oprocentowania. Jej poziom nie może przekroczyć czterokrotności stopy kredytu lombardowego w Narodowym Banku Polskim. Biorąc pod uwagę ostatnią obniżkę stóp procentowych, to oprocentowanie maksymalne wyniesie 16 punktów procentowych.

Sprawdź też: 5 sposobów na zaległe raty kredytowe

Większość kredytodawców właśnie maksymalne oprocentowanie, jakie jest dopuszczalne w danej chwili, stosuje do wyliczania odsetek karnych od poszczególnych umów kredytowych. Krótko mówiąc, jeśli nie zapłacimy na czas raty kapitałowo-odsetkowej, to możemy być pewni, że karne odsetki będą najwyższe z możliwych. W praktyce oznacza to, że doprowadzenie do takiej sytuacji wiąże się dla nas ze stratami finansowymi i wzrostem kwoty całkowitej, pozostałej do spłaty.

Bank musi informować

W tym miejscu trzeba też wspomnieć o tym, że wraz z rozpoczęciem naliczania odsetek karnych bank rozpoczyna procedury informacyjne. Kredytobiorca jest informowany o zaległości różnymi drogami (poprzez SMS-y, kontakt telefoniczny, pisma przypominające etc.), a w przypadku każdej informacji nalicza stosowną opłatę, którą przyjdzie uiścić kredytobiorcy. Te wszystkie działania mają służyć zapewnieniu, że spłata zaległości zostanie szybko uregulowana i że reszta zobowiązania będzie dalej obsługiwana terminowo.

Ilona Maciejuk

Słownik finansowy
Kalkulatory

Szukasz kredytu gotówkowego? Chcesz zaoszczędzić? A może nowa inwestycja się kroi? Z nami wszystko przekalkulujesz!

Sprawdzam