Jak pokonać komornika?

2014-03-06 22:00:00

Problemy ze spłatą kredytów nie muszą od razu kończyć się w sposób tragiczny - wizytą komornika. Należy mieć tylko dobry plan.

W obecnych czasach łatwo wpaść w pętlę zadłużenia i nie móc z niej później wyjść. W sytuacji kiedy nie możemy spłacić terminowo kolejnych rat kredytu nie należy chować głowy w piasek i myśleć, że ta sytuacja nie zostanie zauważona. Będzie wręcz przeciwnie bank lub firma pożyczkowa od razu zauważy co się dzieje i przejdzie do określonej w takich sytuacjach procedury. Takie procedury najczęściej kończą się egzekucją komorniczą.

Pokonanie komornika jest możliwe i może odbywać się na różnych poziomach. Zacznijmy od sytuacji, w której doszło już do egzekucji i komornik rozpoczął swoje działania. Jako dłużnik trzeba dokładnie poznać swoje prawa przysługujące nam zgodnie z przepisami polskiego prawa. Mamy tu na myśli przede wszystkim prerogatywy komornika i zakres działań, które może on wykonywać. Po pierwsze, komornik ma za zadanie rzetelnie poinformować dłużnika o jego długu oraz przekazać mu informacje na temat ewentualnych konsekwencji braku spłaty długu w terminie. Jego obowiązki są ściśle opisane prawnie i tak jak każdemu innemu urzędnikowi nie wolno mu wykraczać poza nie. Chcąc uniknąć nadużyć ze strony komornika, lepiej dokładniej przestudiować nasze prawa jako dłużnika i w razie czego odwołać się do nich.

Inaczej przedstawia się oczywiście sytuacja wtedy, kiedy jeszcze komornik u nas się nie pojawił. Możemy go wszak pokonać zanim taka ewentualność jak egzekucja komornicza stanie się faktem. Aby zadziałać efektywnie na tym polu, najlepiej jest rozpocząć zakrojoną na szeroką skalę współpracę z naszym wierzycielem. Jeśli mamy np. kredyt w banku i mamy jednocześnie ogromne problemy z jego terminową spłatą, to najlepiej jest zacząć negocjować z kredytodawcą tak, aby w efekcie wypracować jakiś rodzaj ugody. Prawda jest taka, że banki i firmy pożyczkowe są skore do ugody, ponieważ również w ich interesie leży jak najszybsze spłacenie zaległości.

Reasumując, poradzenie sobie z komornikiem może przybrać różne formy. Jeżeli mamy kłopoty z długami to najefektywniejsza jest ścisła współpraca z naszymi wierzycielem. Działając w ten sposób możemy mieć pewność, że uda nam się prędko zażegnać trudności wypracowawszy takie rozwiązanie spłaty długu, które będzie dla nas wykonalne a dla wierzyciela satysfakcjonujące.

Marzena Kazbieruk