Nie spłacasz kredytu? Uważaj!

2014-02-25 02:00:00

Niespłacanie rat kredytu może wiązać się z niemiłymi dla kredytobiorcy konsekwencjami, dlatego należy bardzo uważać, by właściwie rozwiązać problem braku gotówki na uregulowanie zobowiązań względem banku.

Spłata rat kredytowych w sposób regularny nie zawsze bywa możliwa. Często kredytobiorcy napotykają problemy finansowe, które powodują, że niemożliwe staje się nawet spłacenie kolejnej raty kapitałowo-odsetkowej. Jeśli zdajemy sobie sprawę z tego, że w najbliższym czasie będziemy mieć problemy ze spłatą rat, to należy czym prędzej podjąć odpowiednie działania. Mamy tu na myśli pójście na ugodę z bankiem i próbę wypracowania jakiegoś rozwiązania, które będzie możliwe do zaakceptowania zarówno dla banku, jak i dla nas samych.

Niestety, wiele osób w ten sposób nie podchodzi do kwestii problemów ze spłatą pożyczek. Z różnych powodów nie chcą one skontaktować się z bankiem w sytuacji problemowej, co oczywiście najczęściej kończy się popadaniem w poważne długi. Co jednak dzieje się w takiej sytuacji i z czym muszą liczyć się osoby zalegające ze spłatą należności?

Jeśli spóźniliśmy się z terminową spłatą raty kredytowej, to bank rozpocznie naliczanie odsetek karnych. Najczęściej osiągają one maksymalny poziom przewidywany przez polskie prawo. Jednocześnie bank zaczyna procedurę upominającą. Polega ona na informowaniu klienta o zaległości różnymi drogami (telefon, Internet, mail, SMS). Jest to standardowa procedura, która ma pozwolić na szybkie poradzenie sobie z tą trudnością. Szybkie rozwiązanie problemu jest przecież w interesie obu stron.

Jeżeli jednak kredytobiorca wciąż zwleka ze spłatą raty i zaczynają pojawiać się kolejne zaległości, to wtedy bank może wypowiedzieć mu umowę. Jest to równoznaczne z przejściem na zupełnie inny sposób relacji z klientem. Po wypowiedzeniu kredytu wdrożone zostaje postępowanie windykacyjne. Może ono przebiegać dwojako: ugodowo lub windykacyjnie. Pierwszy tryb jest uzależniony od woli i chęci współpracy klienta. Jeśli jest on gotów przystać na warunki banku w zakresie restrukturyzacji kredytu i udostępnić szczegółowe informacje o swojej sytuacji finansowej to wtedy najczęściej dochodzi do podpisania między stronami ugody. W sytuacji, kiedy klient nie wyraża chęci współpracy, bank rozpoczyna proces windykacji. Może on przebiegać przy użyciu bankowego tytułu egzekucji lub wystosowania wezwania do zapłaty. Sprawa zostaje przekazana komornikowi, co kończy się w ostateczności wyegzekwowaniem należności ponieważ z racji posiadania przez wierzyciela bankowego tytułu egzekucji. Dzięki dokumentowi bankom przysługuje pierwszeństwo w odzyskiwaniu należności od podmiotów gospodarczych i osób fizycznych.

Emilia Kasińska

Słownik finansowy
Kalkulatory

Szukasz kredytu gotówkowego? Chcesz zaoszczędzić? A może nowa inwestycja się kroi? Z nami wszystko przekalkulujesz!

Sprawdzam