Komornik nie decyduje o tym, co zajmie

2014-03-21 20:13:00

Postępowanie egzekucyjne to ostateczny krok w procesie odzyskiwania długu przez bank od dłużnika. Należy wiedzieć, że komornik nie jest jednak osobą, która decyduje o zajmowanych przedmiotach.

Na samo słowo „komornik” wielu osobom włosy stają dęba. Wydaje nam się, że komornicy mają nieograniczone możliwości i mogą pozbawić nas dowolnych dóbr materialnych. Takie powszechne mniemanie mija się jednak z prawdą, ponieważ komornicy sami nie decydują o tym, co będą zajmować.

Każdy komornik postępuje według wytycznych wierzyciela. To właśnie na podstawie wniosku o egzekucję swoją pracę wykonuje komornik. W takim wniosku zaś znajdziemy szereg szczegółowych informacji dotyczących zakresu dochodzenia należności. Do tego uwzględnić należy jeszcze jeden dokument, jakim jest wydawany przez sąd tytuł wykonawczy. Razem wzięte: wniosek od wierzyciela i tytuł wykonawczy określają i jednocześnie ograniczają pole działania komornika.

W praktyce takie postawienie sprawy oznacza, że komornik nie decyduje o tym, co może zająć, a czego nie może zająć. To wierzyciel określa, w jaki sposób ma się odbywać egzekucja długu. Może na przykład zdecydować, że wierzytelność ma być ściągana z pensji dłużnika lub poprzez zajęcie ruchomości. Mając do dyspozycji tak dokładnie określony sposób egzekucji, komornik ma prawo wystawienia mienia na publiczną licytację tak, aby właśnie w ten sposób zaspokoić roszczenia wierzyciela.

W tym miejscu należy zwrócić uwagę na fakt, że wierzyciel nie jest nieograniczany w ustalaniu, w jaki sposób będzie egzekwowany jego dług. Określa on co prawda ramy egzekucji, do których musi zastosować się komornik, jednak nie całkowicie dowolnie. Sam wierzyciel musi dostosować swoje żądania do przepisów prawnych, które określają, jakie przedmioty i w jakich sytuacjach mogą być dłużnikowi zabierane.

Ogólnie można przyjąć, że obowiązuje zasada, iż wierzytelność można uregulować, zabierając praktycznie każdą ruchomość (co ciekawe, dłużnik nie musi być jej właścicielem prawnym, do obowiązków komornika nie należy sprawdzanie tego; nie trzeba się jednak obawiać, bo jeśli komornik zabrał osobie trzeciej ruchomość należącą do nas, w której władaniu był wówczas dłużnik, to możemy wnioskować o postępowanie przeciwegzekucyjne). Polskie prawo przewiduje jednak wyjątki, jakimi są przedmioty (pościel, ubranie etc.), które z przyczyn humanitarnych nie mogą być zabierane.

Podsumowując, o tym, jaki przedmiot zostanie przejęty podczas egzekucji wierzytelności, decyduje wierzyciel i sąd. Komornik jest tylko wykonawcą działającym wedle ich wskazań, samemu nie mogąc ich przekraczać.

Emilia Kasińska

Słownik finansowy
Kalkulatory

Szukasz kredytu gotówkowego? Chcesz zaoszczędzić? A może nowa inwestycja się kroi? Z nami wszystko przekalkulujesz!

Sprawdzam