Dokumenty potrzebne przy Mieszkaniu dla Młodych

2014-03-03 08:22:00

Mieszkanie dla Młodych to program rządowy, w ramach którego można otrzymać dopłaty do kredytów hipotecznych. Jakie dokumenty trzeba przedstawić, by skorzystać z dofinansowania z MdM?

Nowy program rządowych dopłat do kredytów pod zakup nieruchomości wszedł w życie w styczniu bieżącego roku. Po pożyczki z dotacją można udać się m.in. do PKO BP oraz Pekao. Do programu Mieszkanie dla Młodych stopniowo dołączają jednak kolejne instytucje finansowe.

Składając wnioski o dofinansowanie w kilku bankach, należy być konsekwentnym w kwestii wypełniania dokumentów. Przede wszystkim nie można zapomnieć, by formularze dotyczyły tego samego mieszkania. Dodatkowo, informacje odnośnie do terminów wypłat wsparcia finansowego, zawarte w dokumentach składanych w kilku instytucjach, nie mogą różnić się między sobą. We wniosku powinna znaleźć się wysokość średniego wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia metra kwadratowego powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych. Przywołany wskaźnik jest szacowany od wartości metra kwadratowego obowiązującego w dniu złożenia wniosku i dotyczy wszystkich pozostałych dokumentów dostarczonych do innych instytucji. Z tego powodu wnioski o kredyt MdM w różnych bankach najlepiej składać jednego dnia.

Dokumenty niezbędne by skorzystać z MdM

Do wniosku o dofinansowanie z programu MdM konieczne jest dostarczenie kilku dokumentów. Należy do nich m.in. oświadczenie o niedysponowaniu prawem własności oraz spółdzielczym prawem własności do budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego. Interesant nie można być również właścicielem ani współwłaścicielem budynku, który przy zniesieniu współwłasności zapewnia mu co najmniej powierzchnię jednego lokalu mieszkalnego. Oprócz oświadczenia wymagane jest przedstawienie pisemnego zobowiązania o rozwiązaniu umowy najmu lokalu mieszkalnego lub zrzeczenia się spółdzielczego prawa lokatorskiego na rzecz spółdzielni mieszkaniowej w terminie 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy o ustanowieniu lub przeniesieniu własności mieszkania.

Kolejne oświadczenie dotyczy informacji, że nabywane mieszkanie ma służyć zaspokojeniu własnych potrzeb mieszkaniowych. Niezbędne przy składaniu wniosku są również skrócone odpisy aktów stanu cywilnego potwierdzające status nabywcy i dokumenty potwierdzające fakt posiadania dzieci. Oświadczenie przedsiębiorcy, który sprzedaje mieszkanie powinno wskazywać, że będzie ono zasiedlone przez starającego się o dofinansowanie. Udając się do banku, dobrze zabrać ze sobą dokumenty dotyczące poświadczenia dochodów, zeznania podatkowe z poprzednich lat oraz dokumenty dotyczące nieruchomości, w tym umowę przedwstępną.

Tomasz Słupczyński

Słownik finansowy
Kalkulatory

Szukasz kredytu gotówkowego? Chcesz zaoszczędzić? A może nowa inwestycja się kroi? Z nami wszystko przekalkulujesz!

Sprawdzam