Dopłaty do budowy domu w ramach MdM

2014-04-02 13:12:00

W ramach programu Mieszkanie dla Młodych pomoc finansową w postaci dopłat mogą otrzymać także osoby zainteresowane budową domu.

Otrzymanie pomocy finansowej na potrzeby budowy domu diametralnie różni się od pomocy oferowanej w ramach programu MdM dla osób zainteresowanym kupnem nowej nieruchomości na rynku pierwotnym. Młodzi ludzie, którzy na własną rękę budują dom systemem gospodarczym, nie mogą liczyć na standardową dopłatę do kredytu. Nie oznacza to oczywiście, że pomoc finansowa się nie pojawia. Po prostu przybiera inną postać. W tym przypadku ma ona charakter zwrotu części wydatków, które ponieśliśmy na kupno materiałów do budowy.

Warunki zwrotu części wydatków ponoszonych wskutek budowy własnego domu są dokładnie określone przepisami i aby liczyć na zwrot, muszą być one udokumentowane fakturami, które są wystawione na osobę fizyczną. Otrzymamy zwrot części wydatków, jeśli kupione przez nas materiały były do 30 kwietnia 2004 r. opodatkowane stawką podatku od towarów i usług na poziomie 7 proc., po czym później zostały opodatkowane podatkiem VAT. Dodatkowym warunkiem jest zaś poniesienie wydatków na budowę do 30 września 2018 roku.

O tego zwrot kosztów mogą starać się tylko osoby fizyczne, które nie ukończyły 36 lat do końca roku, w którym pozwolenie na budowę zostało wydane. W przypadku, kiedy o taką pomoc zwracają się małżonkowie, ten warunek musi być spełniony przynajmniej przez młodszego z nich. Dodatkowe wymagania to nieposiadanie budynku mieszkalnego do dnia złożenia wniosku o dofinansowanie, a także nieposiadanie praw do mieszkania spółdzielczego. Nie możemy także być współwłaścicielem jakiegoś innego lokalu w tym czasie. Jeśli chcemy uzyskać pomoc, musimy ponadto posiadać pozwolenie na rozpoczęcie prac budowlanych wydane z datą najwcześniej 1 stycznia 2014 roku.

Jeśli chodzi o kwestie finansowe, to budując własny dom, liczyć można na całkiem spore zwroty. W przypadku 23 proc. stawki VAT otrzymać można 65,22 proc. zwrotu kwoty VAT, która jest widoczna na fakturze. W pierwszym kwartale 2014 roku maksymalna kwota zwrotu to około 33 tys. zł.

Składający wniosek o zwrot części podatku VAT otrzymają decyzję o zasadności zwrotu w przeciągu 4 miesięcy od złożenia pisma. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia sprawy pieniądze zostaną wypłacone w ciągu 25 dni od doręczenia decyzji. Decyzja o zasadności zwrotu nie musi być jednak wcale wydana. Dzieje się tak wtedy, kiedy wniosek nie budzi żadnych wątpliwości. W takiej sytuacji kwota zwrotu zostanie wypłacona w ciągu 4 miesięcy.

Marzena Kazbieruk

Słownik finansowy
Kalkulatory

Szukasz kredytu gotówkowego? Chcesz zaoszczędzić? A może nowa inwestycja się kroi? Z nami wszystko przekalkulujesz!

Sprawdzam