Przewodnik po programie MdM

2014-04-01 16:04:00

MdM, czyli Mieszkanie dla Młodych, to rządowy program dofinansowań do kredytów hipotecznych, który ruszył z początkiem stycznia 2014 roku.

Mieszkanie dla Młodych to specjalnie skonstruowany program dopłat do kredytów, którego głównym celem jest ułatwienie młodym ludziom zakupu własnego mieszkania. Aby przystąpić do MdM-u, trzeba spełnić szereg warunków. Postaramy się je przybliżyć.

W programie MdM na dopłaty do kupna własnego lokum mogą liczyć osoby, które nie przekroczyły 35 roku życia w roku kalendarzowym, w którym starają się o dofinansowanie. O tego typu pomoc mogą starać się tylko i wyłącznie osoby, które nie posiadają ani nie posiadały wcześniej na własność żadnej nieruchomości. Odnosi się to do zarówno do osób, które są jedynymi właścicielami, jak i współwłaścicielami już istniejących domów lub mieszkań. Warto zwrócić uwagę na jeden istotny element, czyli to, że ten warunek musi zostać spełniony do momentu złożenia wniosku o dopłatę.

W celu otrzymania pomocy w programie MdM zainteresowane osoby muszą zaciągnąć kredyt. Powinien on przy tym spełniać kilka warunków, takich jak: polska waluta; wartość kredytu na co najmniej 50 proc. wartości nieruchomości; obecność umowy stwierdzającej, że kredytobiorca to właściciel mieszkania; okres spłaty co najmniej 15 lat; cel – zakup domu lub mieszkania.

Jeśli interesuje nas wzięcie udziału w tym programie, należy na wstępie sprawdzić, jakie banki współpracują w tym zakresie z BGK. Z racji tego, że program funkcjonuje pod schedą Banku Gospodarstwa Krajowego to właśnie tam trzeba szukać informacji, które banki w Polsce mają z tą instytucją podpisane stosowne umowy. Osoby nieposiadające odpowiedniej zdolności kredytowej samemu, mogą zawsze w przypadku tego programu spróbować sfinansować inwestycję z pomocą najbliższej rodziny. Program dopuszcza tego typu rozwiązanie.

Bardzo ważnym elementem programu Mieszkanie dla Młodych jest fakt, że nieruchomość, którą chcemy nabyć na własność, musi pochodzić z rynku pierwotnego. Jeśli upatrzyliśmy sobie jakieś mieszkanie z drugiej ręki, to nie mamy szans na dopłatę do tej inwestycji. MdM obejmuje tylko inwestycje w zakup lokali nowych. W przypadku mieszkań ich powierzchnia nie może przekraczać 75 m2, zaś w przypadku domów 100 m2. Metraż ten zwiększa się w przypadku przystępowania do programu osób wychowujących dzieci.

Osoby, które zdecydują się na udział w programie MdM, mogą liczyć na dofinansowanie sięgające od 10 do nawet 20 procent kwoty stanowiącej iloczyn powierzchni użytkowej nabywanego mieszkania (ale nie więcej niż 50 m²) i wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1m² powierzchni mieszkalnej. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku dopłata zostanie wpłacona jednorazowo i będzie stanowić część wkładu własnego do zaciąganego kredytu.

Renata Grochowska

Słownik finansowy
Kalkulatory

Szukasz kredytu gotówkowego? Chcesz zaoszczędzić? A może nowa inwestycja się kroi? Z nami wszystko przekalkulujesz!

Sprawdzam