Wymieniamy elementy umowy leasingu

2014-02-24 11:00:00

Umowy leasingowe składają się z kilku elementów, które mają wpływ na końcową cenę transakcji.

W przypadku umów leasingowych wyróżnia się sześć podstawowych elementów, które to właśnie razem wzięte dają końcową cenę usługi. Pierwszym z nich jest opłata wstępna, czyli czynsz inicjalny. Ta opłata musi zostać uiszczona przez leasingobiorcę na samym początku procesu, a dokładniej w momencie zawierania umowy. Opłata ta stanowi część wartości przedmiotu, który bierzemy w leasing.

Sprawdź też: Rodzaje opłat w leasingu

Kolejnym komponentem umowy są koszty manipulacyjne, ukryte pod nazwą prowizja. Chodzi tutaj o pokrycie kosztów związanych z obsługą transakcji leasingowej. Często jest tak, że aby odebrać dany przedmiot leasingu, musimy najpierw uiścić tę opłatę razem z czynszem inicjalnym.

Następny komponent ceny umowy leasingowej to rata leasingowa, zwana również czynszem leasingowym. Wyraża się ją w walucie, w której brany jest leasing. Jest to zapłata za użytkowanie danego przedmiotu. Praktyka leasingowa wyróżnia trzy rodzaje czynszów, czyli czynsz sezonowy, o stałej wysokości, oraz czynsz malejący, zwany degresywnym. Jeśli zdecydujemy się na opcję z czynszem o stałej wysokości, to co miesiąc wpłacamy taką samą ratę. Czynsz degresywny oznacza, że wraz z upływem czasu nasze raty maleją. Pierwsze raty są najwyższe, a ostatnie najniższe. Z kolei raty sezonowe są dostosowane do specyfiki firmy i w zależności od ustalonego harmonogramu są w wyższe w ustalonych wcześniej okresach roku.

Umowa leasingu wiąże się także z opłatą końcową, znaną też ceną wykupu. Jest ona ściśle powiązana z ostatecznym wykupieniem danego przedmiotu po zakończeniu umowy leasingowej. Taki wykup jest zobowiązaniem dla dwu stron (klienta i firmy leasingowej). Należy pamiętać, że opcja wykupu nie jest zawsze wymaga. Istnieją takie umowy leasingu, gdzie nie trzeba wykupywać leasingowanego produktu i można go po prostu zwrócić do firmy leasingowej.

Sprawdź też: Dlaczego leasing się opłaca?

W poczet umowy leasingu wliczany jest także depozyt gwarancyjny. Można go porównać do kaucji płaconej za wynajem mieszkania. Depozyt jest najczęściej opłacany w odstępach miesięcznych. Ta kwota nie podlega fakturowaniu. Kiedy umowa ulegnie zakończeniu, depozyt jest albo zwracany klientowi, albo służy do pokrycia ostatnich rat.  

Każdy z tych komponentów jest wyliczany od wartości netto danego środka trwałego. Jeśli podpisujemy umowę leasingu, to każdy z tych elementów będzie podany w niej w sposób procentowy.

Emilia Kasińska