Leasing vs kredyt samochodowy - co wybrać?

2014-03-03 11:00:00

Chcąc sfinansować zakup pojazdu z pomocą pieniędzy pozyskanych z zewnątrz, najczęściej ograniczamy się do wyboru - kredyt samochodowy lub leasing. Co warto wybrać?

Większość klientów decydując się na zakup auta z pomocą produktów rynku finansowego, pierwsze kroki kieruje do banku po kredyt samochodowy. Ten wymaga jednak od klienta określonej zdolności kredytowej oraz wiąże się z koniecznością przejścia skomplikowanej procedury. Uzyskanie leasingu jest dużo prostsze, gdyż zasady jego przyznawania są mniej rygorystyczne. Dodatkowo, leasing najczęściej nie obniża zdolności kredytowej spłacającego, co pozwala na skorzystanie w przyszłości z kredytu pomimo leasingowania pojazdu. Na leasing decydują się przede wszystkim firmy, ale coraz większa liczba klientów indywidualnych również zaczyna myśleć o takim sposobie finansowania.

Wady i zalety kredytu samochodowego

Kredyt samochodowy - w przeciwieństwie do leasingu - najczęściej można spłacić przed czasem, a gdy istnieje taka potrzeba, bank może rozłożyć raty wierzytelności w dogodny dla pożyczkobiorcy sposób i ewentualnie zmniejszyć je przy jednoczesnym wydłużeniu okresu kredytowania. Inną możliwością jest zawieszenie spłaty zobowiązania na pewien czas, co ułatwia sytuację osób z problemem tymczasowej płynności finansowej. Przy pewnych zabezpieczeniach kredytu, spłacając go, możliwe jest również spieniężenie lub wymiana samochodu. Leasing nie zawsze umożliwia wykupienie auta po zakończeniu umowy. W przypadku niesporządzenia klauzuli o wykupie nie ma takiej możliwości. Do podstawowych minusów kredytu należy zaliczyć niezbyt dogodne z punktu widzenia kredytobiorców zabezpieczenia, czyli przede wszystkim zastawy rejestrowe.

Wady i zalety leasingu

Do podstawowych zalet leasingu (w przypadku leasingu operacyjnego) można zaliczyć możliwość wliczenia go do kosztów uzyskania przychodu. W sytuacji kredytu samochodowego do kosztów uzyskania przychodu można włączyć jedynie odsetki i opłaty związane ze zobowiązaniem. Badanie wiarygodności interesanta w przypadku leasingu opiera się przede wszystkim na wewnętrznych procedurach leasingodawców, które łatwiej spełnić w stosunku do tych spotykanych w bankach. Leasing pozwala także na nieangażowanie nadmiernie dużych środków własnych. Do zalet zaliczyć można również stałe i niezmienne raty oraz możliwość przeniesienia kosztów napraw technicznych pojazdu na leasingodawcę. Leasing ma jednak ograniczenia jeśli chodzi o minimalną kwotę wartości leasingowanego przedmiotu, a okres leasingowania stanowi najczęściej do 5 lat, podczas gdy kredyt samochodowy można zaciągnąć nawet na 10 lat.

Ilona Maciejuk