Konsumenci wybierają PKO Leasing

2014-04-01 12:09:00

Rynek usług leasingowych w Polsce rozwija się bardzo dobrze, czego przykładem jest kwitnąca działalność PKO Leasing, coraz bardziej popularnej firmy leasingowej w kraju.

Rok 2013 pokazał, że kondycja polskiej gospodarki zmierza w dobrym kierunku. Ze statystyk dotyczących usług leasingowych wynika, że Polacy coraz częściej decydują się na tę formę finansowania środków trwałych. W porównaniu do roku 2012 wyniki rzeczywiście napawają optymizmem. Z danych Polskiego Związku Leasingu wynika bowiem, że w ubiegłym roku zanotowano blisko 13 proc. wzrost w wartości finansowania udzielonego przez firmy leasingowe, który to wyniósł aż 35,3 mld zł. Na tym tle najlepiej wypadła oferta PKO Leasing, która jest coraz bardziej popularna i zanotowała największy wzrost udziałów w rynku.

W 2013 roku PKO Leasing może pochwalić się sfinansowaniem zakupów swoich klientów, których łączna kwota sięga 2541,8 mln zł, co daje spółce wzrost w skali roku na poziomie aż 23,6 proc. a także 3. pozycję na rynku firm leasingowych. Całkowity udział rynkowy spółki wyniósł w tym okresie 7,2 proc.

Choć poprawa wyników PKO Leasing nie wydaje się niczym nadzwyczajnym, widząc skalę rozwoju całego rynku, to liczby zdecydowanie przemawiają na korzyść spółki należącej do Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego. Wzrost sprzedaży w tym przypadku jest aż dwukrotnie wyższy niż całym rynku i zdecydowanie najwyższy spośród trzech największych firm działających w naszym kraju.

Na doskonałe wyniki PKO Leasing składa się blisko 50-procentowy wzrost w segmencie pojazdów, 25-proc. wzrost w segmencie ruchomości i 3,5-proc. wzrost na rynku nieruchomości. Co więcej, prognozy na obecny rok zakładają dalszą poprawę sytuacji, a zainteresowanie klientów usługami PKO Leasing daje podstawy do sądzenia, że przez najbliższy czas spółce uda się utrzymać na podium najlepszych firm leasingowych w kraju.

Warto także zaznaczyć, że wyniki z 2013 roku dobitnie pokazują, że cała polska gospodarka nabiera rozpędu i ponownie śmielej spogląda w kierunku różnego rodzaju inwestycji, finansowanych nie tylko leasingiem, ale też kredytami bankowymi. Z punktu widzenia konsumentów może to oznaczać intensywniejszą walkę instytucji finansowych o klientów, a więc też pojawianie się coraz atrakcyjniejszych produktów kredytowych.

Renata Grochowska