Co to jest leasing pracowniczy?

2014-04-02 08:07:00

Przedsiębiorcy oszczędności zazwyczaj szukają na wszystkich możliwych polach prowadzonej przez nich działalności gospodarczej. Nie inaczej jest w przypadku zatrudnianych pracowników, którzy często przyjmowani są do pracy w ramach leasingu pracowniczego.

Leasing pracowniczy to pojęcie odnoszące się do wynajmowania pracownika innej firmie, dla której ten miałby pracować w określonym zakresie. Z punktu widzenia prawa rozwiązanie to określa się mianem „najmu pracy”. Pracodawca posiadający określoną kadrę zatrudnionych osób, może w pewnym momencie podpisać z innym przedsiębiorcą umowę leasingu pracowniczego, w ramach którego wypożyczy mu swoich pracowników. Aby do tego doszło, najważniejsze jest zdobycie zgody samego pracownika, a następnie porozumienie między pracodawcami – obecnym i przyszłym.

W umowie leasingu pracowniczego określa się rodzaj pracy, jaki będzie musiała wykonywać dana osoba, a także termin przeznaczony na realizację tych zadań. Może się zdarzyć, że będzie on nieokreślony, ponieważ w przypadku niektórych prac nie da się jednoznacznie stwierdzić, ile czasu będzie potrzebne do realizacji postawionego celu. W umowie oznacza się też wysokość wynagrodzenia pracownika, które będzie otrzymywał od nowego pracodawcy. To niestety może być niższe niż dotychczasowe, jednak oczywiście podlega ono normom określonym przez prawo pracy.

Najistotniejszym pytaniem jest to, na czym polegają oszczędności firm w przypadku leasingu pracowniczego. Odpowiedź jest bardzo prosta. Pracodawca posiadający określoną kadrę może w danym okresie w roku notować wyraźne spadki sprzedaży, przez co zatrudnianie wielu osób jest dla niego nieopłacalne. W tym samym okresie inna firma może potrzebować dodatkowych członków załogi, w związku z realizacją dużego zlecenia lub też z masowymi zachorowaniami czy zwolnieniami. W tej sytuacji pracodawcy mogą porozumieć się między sobą i podpisać umowę leasingu pracowniczego. Obecny pracodawca udziela swojemu pracownikowi bezpłatnego urlopu na określony lub nieokreślony czas, aby ten mógł w tym samym okresie podjąć pracę w innej firmie. W związku z tym pracodawca nie ponosi kosztów związanych z zatrudnieniem pracownika, którego możliwości i tak nie wykorzystuje, a dodatkowo może otrzymywać profity związane z umową leasingu. Przyszły pracodawca może z kolei zdobyć doświadczonego pracownika, który sprawdził się w innej firmie, bez konieczności przeprowadzania rekrutacji i narażania się na ryzyko niekompetencji nowo zatrudnionej osoby. 

 Leasing pracowniczy jest też powszechnie stosowany przez agencje pracy tymczasowej.

Renata Grochowska