Zalety i wady leasingu pracowniczego

2014-03-03 17:00:00

Leasing pracowniczy z bankami ani firmami leasingowymi wiele wspólnego mimo pozorów nie ma, a to dlatego, że jest to coraz częściej spotykana forma zatrudniania pracowników. Jakie są jej wady i zalety?

Praca tymczasowa jest coraz popularniejszym sposobem zatrudniania pracowników, co daje się wyraźnie zauważyć na rynku pracy. Z pracą tymczasową coraz częściej można spotkać się wśród pracowników biurowych a nawet specjalistów, a nie, jak do tej pory, głównie w fabrykach czy magazynach, gdzie od zatrudnionych nie wymagano wysokich kwalifikacji. Jedną z możliwości skorzystania z pracowników tymczasowych stanowi leasing pracowniczy. Taka forma zatrudnienia wykorzystuje usługi pośrednika, jakim jest agencja pracy tymczasowej. Agencja podpisuje umowę zarówno z pracownikiem, jak i pracodawcą. Omawiany rodzaj korzystania z pracowników można nazwać wypożyczeniem.

Korzyści płynące z leasingu pracowników

Leasing pracowników jest z pewnych względów dość komfortowym rozwiązaniem dla pracodawców. Jedną z podstawowych korzyści, które niesie za sobą leasing pracowniczy, jest przejmowanie obowiązków wynikających z kodeksu pracy przez agencję pracy. Firma wynajmująca pracownika jest odpowiedzialna za prowadzenie spraw kadrowo - płacowych. Agencja pracy jest płatnikiem wynagrodzenia oraz składek społecznych. Pracodawca decydujący się na usługi agencji pracy ma możliwość znacznego zmniejszenia kosztów administracji oraz prowadzenia rekrutacji. Ponadto nie ma również zobowiązań prawnych wobec wynajmowanych pracowników. Pracownik, który nie sprawdza się w realizowaniu swoich obowiązków, może łatwo zostać wymieniony na innego. Wiele firm decyduje się na leasing pracowniczy w celu wydłużenia okresu próbnego, gdzie najpierw firma  zatrudnia pracownika poprzez agencję pracy, a dopiero później podopisuje z nim umowę na okres próbny. W ten sposób leasing pracowników staje się efektywnym sposobem zatrudniania osób bez ponoszenia ryzyka. Leasing pozwala również na optymalizowanie kosztów związanych z zatrudnianiem pracowników.

Wady leasingu pracowniczego

Do podstawowych wad zatrudniania pracowników na podstawie leasingu pracowniczego należy zaliczyć niestabilność zespołu pracowniczego. Z tego powodu nie jest to rozwiązanie, które może być stosowane przy rekrutacji na wszystkie stanowiska w przedsiębiorstwie czy nawet w obrębie jednego działu, gdyż uniemożliwia budowanie kapitału ludzkiego. Krótkotrwałe okresy zatrudnienia pracowników tymczasowych mogą również wpływać na niezadowalający poziom wykonywanych przez nich zadań, co z kolei może wynikać z braku identyfikacji pracowników z pracodawcą. Dodatkowo mogą pojawiać się trudności w ramach komunikacji pomiędzy pracownikami tymczasowymi oraz zatrudnionymi na stałe.

Emilia Kasińska