Jakie dokumenty do Mieszkania dla Młodych?

2014-02-27 18:00:00

Mieszkanie dla Młodych to program, który ma pomóc w zakupie pierwszego mieszkania. Aby skorzystać z dopłat do kredytu hipotecznego, należy przedstawić niezbędne dokumenty. Jakie?

Kompletowanie dokumentów do kredytu hipotecznego to zawsze spore wyzwanie. Podobnie przy ubieganiu się o pomoc związaną z programem Mieszkanie dla Młodych. Zebranie wszystkiego może zająć dłuższą chwilę, jednak powinno się to opłacić.

Pierwszy krok

Po podjęciu decyzji o skorzystaniu z pomocy w ramach Mieszkania dla Młodych, pierwszą rzeczą będzie przedstawienie w banku umowy o ustanowieniu lub przeniesieniu własności mieszkania albo umowy deweloperskiej. Z dokumentu wyliczona zostanie powierzchnia użytkowa lokalu oraz jego cena rynkowa. Jeśli jednak w dniu złożenia wniosku wnioskodawca nie posiada żadnej z tych umów, powinien przedłożyć przedstawicielowi banku umowę przedwstępną. Może się także zdarzyć, że nie uda mu się przedstawić także i tej umowy. W tym wypadku bank zweryfikuje prospekt informacyjny wskazanego dewelopera.

Stan rodzinny

Oprócz wskazania dewelopera lub konkretnego lokalu należy także przedstawić dokumenty świadczące o stanie rodziny. Do takich dokumentów zaliczają się:

- akt urodzenia,

- akt zawarcia małżeństwa,

- akt zgonu,

- orzeczenie rozwodu,

- orzeczenie separacji,

- orzeczenie o przysposobieniu dziecka.

Na podstawie tych dokumentów okaże się, jakie dofinansowanie przysługuje wnioskodawcy.

Dokumenty kredytowe

Jeżeli wnioskodawca posiada kredyty lub inne zobowiązania ratalne, powinien przedstawić umowy ich dotyczące oraz harmonogramy spłat. Niezbędne będą także zaświadczenie o zatrudnieniu i dochodach oraz zeznania podatkowe z lat poprzednich. Jeśli dana osoba prowadzi przedsiębiorstwo, konieczne będzie zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o niezaleganiu z opłacaniem składek.

Inne dokumenty

Jak przy każdym kredycie hipotecznym, bank może poprosić o przedstawienie dodatkowych dokumentów. Mogą to być na przykład potwierdzenia wpływów na rachunek bankowy lub informacja z ZUS-u, że pracodawca nie zalega z przekazywaniem składek ubezpieczeniowych. Są to formalności dość rzadko spotykane, ale mogą pojawić się w razie posiadania przez bank pewnych wątpliwości.

Zbieranie dokumentacji do kredytu mieszkaniowego nigdy nie jest sprawą łatwą, kwoty w umowach, potwierdzeniach i zaświadczeniach powinny zgadzać się co do grosza. Jeśli uda się dostarczyć wszystko do banku, wówczas ten ma 60 dni na wysłanie wniosku do Banku Gospodarstwa Krajowego. Po podpisaniu umowy kredytowej bank otrzymuje na konto gotówkę i przelewa ją następnie na rachunek dewelopera.

Ilona Maciejuk

Słownik finansowy
Kalkulatory

Szukasz kredytu gotówkowego? Chcesz zaoszczędzić? A może nowa inwestycja się kroi? Z nami wszystko przekalkulujesz!

Sprawdzam