Czy procedurę leasingową da się przyspieszyć?

2014-03-26 17:51:00

Osoby, które decydują się na finansowanie zakupu samochodu czy sprzętu leasingiem, robią to również dlatego, że to rozwiązanie jest szybsze niż kredyty. Czy procedurę leasingową da się jednak jeszcze przyspieszyć?

Standardowy przebieg procedury leasingowej rozpoczyna się od złożenia wymaganych dokumentów do firmy leasingowej. Firma lub osoba fizyczna, która wnioskuje o ten rodzaj finansowania, musi przedstawić leasingodawcy dokumenty rejestrowe oraz finansowe na temat swojej działalności gospodarczej i sytuacji finansowej lub udokumentować zatrudnienie i zarobki. Zakres dokumentów jest różny. W standardowej (i przez to dłuższej procedurze) wymaga się dostarczenia obu typów dokumentów. W procedurze przyspieszonej wysyła się do leasingobiorcy-przedsiębiorcy tylko dokumentów rejestrowych i oświadczenia o dochodach, a w przypadku osoby fizycznej - jedynie oświadczenia o zatrudnieniu i zarobkach. Wymogi co do ilości dokumentów są ustalane indywidualnie przez każdą firmę leasingową.

Kolejny krok to sprawdzenie wnioskodawcy. Firmy leasingowe na tym etapie weryfikują jego wiarygodność kredytową oraz sprawdzają sytuację w BIK-u, a także w różnych gospodarczych bazach danych. W zależności od firmy leasingowej liczba sprawdzanych baz danych się waha. Pozytywne informacje z tych baz są warunkiem koniecznym otrzymania finansowania.

Następnymi dwoma etapami jest sprawdzenie przedmiotu leasingu oraz jego dostawcy, a także - jeśli ten etap zostanie zakończony pomyślnie - spotkanie z leasingobiorcą, które powinno zakończyć się podpisaniem umowy. Jeżeli zależy nam na przyspieszeniu procedur leasingowych na tym etapie, to należy korzystać z autoryzowanych dostawców nabywanych przedmiotów. Wtedy to firmy leasingowe łatwiej mogą zdobyć niezbędne dla nich informacje. W przypadku małych i mało znanych firm proces weryfikacji może się przeciągać, co wpłynie automatycznie na wydłużenie czasu trwania całości procedury.

Reasumując, tak przedstawia się w najogólniejszych ramach ścieżka przyznawania leasingu. Istnieje możliwość przyspieszenia tego procesu. Wiąże się bezpośrednio ze spełnieniem przez wnioskodawcę zakładanych wymagań w zakresie wiarygodności kredytowe, wypłacalności, rodzaju przedmiotu leasingu, a także zależy od procedur stosowanych przez firmę leasingową, z którą chcemy rozpocząć współpracę.

Renata Grochowska