Chcesz sprzedać samochód z leasingu?

2014-03-07 08:00:00

Zakończenie umowy leasingowej może wiązać się z wykupem jej przedmiotu, co oczywiście stanowi dla leasingobiorcy pewien koszt. Warto zwrócić jednak uwagę, że dalsza sprzedaż przedmiotu może mieć negatywne przełożenie na koszty firmy dotyczące podatku dochodowego i podatku VAT.

Należy wiedzieć, że przedmiot leasingu może wykupić tylko leasingobiorca po umownej cenie preferencyjnej. W przypadku osoby trzeciej, przedmiot może być wykupiony od leasingodawcy za cenę rynkową. Wykupionego wcześniej środka trwałego leasingu nie można sprzedać za niższą cenę niż jego wartość rynkowa, co może oznaczać, że cena ta będzie wyższa niż wysokość wykupu. Przedsiębiorca wówczas wykaże dochód, a w konsekwencji będzie miał do zapłacenia podatek.

Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą zgodnie z niektórymi interpretacjami są w wygodnej sytuacji pozwalającej wykupiony przedmiot wykorzystywać do celów prywatnych, zamiast przeznaczyć go na cele firmowe. Wykup zalicza się do kosztów uzyskania przychodów. W przypadku, gdy wartość wykupu nie wynosi więcej niż  3,5 tysiąca złotych, wówczas można podjąć jeden z dwóch kroków. Pierwszy z nich pozwala wykup zaliczyć do środków trwałych, a więc dokonać później odpisów amortyzacyjnych na ogólnych zasadach albo doprowadzić do jednorazowego odpisu.

Drugi krok pozwala przedmiot traktować jako wykup zaliczany bezpośrednio do kosztów uzyskania przychodów i nie zaliczać go do środków trwałych. Natomiast jeśli cena wykupu jest wyższa niż 3,5 tysiąca złotych, wówczas przedmiot trzeba zakwalifikować do stanu środków trwałych i amortyzować go. Inaczej jest, gdy prognozowany czas użytkowania nie będzie dłuższy niż 12 miesięcy, ponieważ wtedy istnieje zdolność bezpośredniego wliczenia wykupu w koszty podatkowe. Cena uzyskania w przypadku sprzedaży będzie zaliczana jako przychód podatnika, a to oznacza, że zaistnieje konieczność zapłacenia podatku dochodowego.

Przedmiot leasingu, jeśli jest przedmiotem, od którego należy się  pełne odliczenie VAT, to wówczas możliwe jest odliczenie całości VAT z „wykupowej” faktury. Gdy od  wykupionego przedmiotu leasingu przysługiwało 100% w przypadku odsprzedaży, ta będzie także „ovatowana”, co będzie niosło obowiązek zapłaty VAT, które będzie zależnego od ceny sprzedaży. W przypadku leasingu samochodu osobowego, od którego nie było możliwości odliczenia całego VAT, istnieje sposobność przy wykupie i odsprzedaży zastosować pewnego rodzaju przywileje.

Tomasz Słupczyński