O wykupie auta z leasingu

2014-04-24 12:32:00

Wykup samochodu z leasingu to koszt, który należy uwzględnić w kosztach uzyskania przez firmę przychodu.

Umowa leasingu jest nierozerwalnie związana z możliwością wykupu danego środka trwałego. Po okresie spłaty wszystkich rat leasingowych przychodzi moment, kiedy umowa dobiega końca. Na mocy jej postanowień leasingobiorca, który wszystko regularnie spłacił, może wykupić przedmiot umowy. Załóżmy, że mamy samochód w leasingu i po zakończeniu umowy posiadamy prawo kupna auta po preferencyjnej cenie. Wysokość ceny zależy od ustaleń z leasingodawcą. Takie preferencyjne warunki są dostępne tylko leasingobiorcy. Gdyby auto chciał kupić ktoś trzeci, musiałby zapłacić cenę rynkową.

Podstawową informacją o wykupie jest to, że jest on kosztem uzyskania przychodu. Obecne przepisy stanowią, że w przypadku wykupu poniżej 3500 zł przedmiot można zaliczyć do środków trwałych i dokonać jednorazowego odpisu amortyzacyjnego lub dokonać odpisu na zasadach ogólnych. Właściciel może także w ogóle nie zaliczać przedmiotu do środków trwałych i zaksięgować go jako koszt uzyskania przychodu. Jeśli jednak wykup przekracza kwotę 3500 zł, to wtedy jesteśmy zobowiązani do zakwalifikowania go do środków trwałych i rozpoczęcia amortyzacji. Od tej zasady istnieje jeden wyjątek: gdy okres użytkowania wykupu nie przekroczy 12 miesięcy, to może go wliczyć w koszty podatkowe. W sytuacji, kiedy chcielibyśmy sprzedać wykupiony samochód, będziemy mieć z kolei obowiązek zapłaty podatku dochodowego.

Jeśli wykupujemy na przykład samochód ciężarowy, to możemy skorzystać z pełnego odliczenia podatku VAT. Stawka 50 proc. przysługuje z kolei samochodom osobowym. Osoby, które chciałyby sprzedać wykupiony samochód osobowy, muszą liczyć się z tym, że będą musiały naliczyć VAT w pełnej wysokości (czyli 23 proc.). Tutaj również istnieje wyjątek: jeśli auto było używane do czynności zwolnionych z VAT możemy zastosować stawkę zwolnioną.

Wykup auta z leasingu to powszechna czynność, którą wykonuje wielu leasingobiorców. Jeśli wykup jest wykonywany na cele prywatne, to sytuacje wydaje się być mało skomplikowana. Pewne komplikacje (lecz łatwe do obejścia) pojawiają się, gdy chcemy je sprzedać. Taka transakcja wiąże się zwykle z koniecznością zapłaty podatku dochodowego.

Marzena Kazbieruk