Czy da się zakończyć leasing przed czasem?

2014-04-23 10:05:00

Zakończenie leasingu przed czasem to rozwiązanie, które jest możliwe.

Wielu leasingobiorców i potencjalnych leasingobiorców zastanawia się, czy możliwe jest zakończenie podpisanej umowy przed czasem. Takie pytanie jest motywowane tym, że w trakcie obowiązywania umowy mogą pojawić się problemy finansowe lub po prostu pojawi się środek trwały, który będzie bardziej atrakcyjny i tym samym leasingobiorca zechce właśnie ten środek nabyć.

Pierwszą możliwością jest oddanie przedmiotu leasingu podmiotowi finansującemu. Rozliczenie takiej umowy jest przeprowadzane przez leasingodawcę. Leasingobiorcy naliczy on wszystkie raty leasingowe, które nie zostały jeszcze spłacone. Raty zostaną pomniejszone o dyskonto. Należy również pamiętać, że do rozliczenia mogą zostać dodane prowizje z tytułu wcześniejszego oddania. Po wyliczeniu kwoty w ten właśnie sposób leasingodawca odejmie wartość, jaką uzyska, sprzedając środek trwały lub ponownie go leasingując. Jeśli zdecydujemy się na to rozwiązanie, może okazać się nawet, że trzeba będzie dopłacić do całego procesu. Właśnie dlatego takie przedterminowe rozwiązanie umowy nie zawsze jest korzystne finansowo.

Alternatywą dla powyższej operacji jest wcześniejsze wykupienie przedmiotu leasingu. Rozliczenie w tym przypadku przedstawia się podobnie. Różnica polega jednak na tym, że w efekcie działań właścicielem przedmiotu umowy staje się leasingobiorca. Może on go później sprzedać. W tym przypadku należy jednak pamiętać o tym, że przepisy podatkowe stanowią, iż leasing operacyjny musi trwać minimalnie 40 proc. czasu amortyzacji środka trwałego. Jeśli będzie to na przykład samochód osobowy, to taki okres wyniesie 2 lata. Te przepisy dla leasingobiorcy oznaczają tyle, że nie można wykupić środka trwałego przed tym okresem za wartość niższą niż początkowa wartość rynkowa. To zaś może być mało opłacalne.

Trzecią opcją na wcześniejsze wyzbycie się leasingu jest scedowanie praw do umowy na innego leasingobiorcę. Takie rozwiązanie wymaga jednak szczegółowych negocjacji między firmą leasingową (finansującym), poprzednim leasingobiorcą (cedentem) i nowym leasingobiorcą (cesjonariusz).

Zerwanie umowy leasingowej przed czasem nie jest więc wcale takie proste. Przepisy prawne dokładnie określają, kiedy i w jaki sposób można to zrobić. W świetle tych informacji leasingobiorca lub potencjalny leasingobiorca powinien wiedzieć, że zawiera umowę na co najmniej okres 40 proc. normatywnej amortyzacji środka trwałego.

Renata Grochowska