Co może - a czego nie - komornik?

2014-03-19 13:40:00

Słowo „komornik” wzbudza strach u wielu osób. Zamiast się jednak go bać, wystarczy dowiedzieć się, jakie dokładnie prerogatywy ma komornik, a czego robić nie może.

Należy zacząć od tego, że komornik jest funkcjonariuszem sądowym. Posiada określony zakres przywilejów i obowiązków, które musi wykonywać zgodnie z prawem. Komornicy zajmują się szerokim zakresem czynności. Wśród nich znajdziemy takie działania jak wykonywanie orzeczeń sądowych, jeśli chodzi o różnego typu roszczenia typu pieniężnego i niepieniężnego. Komornik zajmuje się też sprawami o zabezpieczenie roszczeń. Te czynności są przezeń wykonywane na podstawie tzw. klauzuli wykonalności wyroku sądowego. Poza tym komornicy działają na podstawie tytułów egzekucyjnych oraz innych tytułów wykonawczych, które mogą być specyfikowane niekoniecznie tymi samymi przepisami.

Oprócz tych działań komornik zajmuje się doręczaniem zawiadomień sądowych oraz zażaleń. Do jego obowiązków należy również doręczanie dokumentów innego typu, które są związane ze sprawą. Dodatkowo trzeba wspomnieć, że komornik może sprawować nadzór na publicznymi licytacjami. Dzieje się to jednak tylko na wniosek organizatora licytacji. W takiej sytuacji nadzór ma charakter urzędowy.

Podczas wykonywania swoich obowiązków komornik musi stosować się do przepisów prawa. Ich naruszenie może wiązać się z odwołaniem jego osoby ze stanowiska. Należy wiedzieć, że komornik nie może prowadzić egzekucji nie posiadając identyfikatora. Jest on wydawany przez Krajową Radę Komorniczą i jest najlepszym dowodem na to, że mamy do czynienia z prawdziwym komornikiem. Godziny pracy komornika są prawnie uregulowane. To w praktyce oznacza, że w dni robocze i soboty pracuje on od 7 do 21. Jeśli komornikowi zależy na pracy w innych godzinach, to najpierw musi uzyskać na to zgodę sądu rejonowego.

Osoby potrzebujące pomocy komornika mogą albo zdecydować się na przydzielonego im przez sąd rejonowy funkcjonariusza, albo wybrać dowolnego komornika z całego kraju. Rozpoczęcie działań komornika wymaga poinformowania o tym wierzyciela (mailowo, listownie lub faksem).

Podsumowując, komornik posiada szeroki zakres obowiązków, które są jednocześnie bardzo dokładnie regulowane przez polskie prawo. To pozwala dokładnie określić, czy w określonej sytuacji przekroczył swoje uprawnienia czy nie. Taka wiedza przydaje się, jeśli chcemy ocenić jego konkretne działania.

Emilia Kasińska

Słownik finansowy
Kalkulatory

Szukasz kredytu gotówkowego? Chcesz zaoszczędzić? A może nowa inwestycja się kroi? Z nami wszystko przekalkulujesz!

Sprawdzam