Jak ustrzec się spadku z długami?

2014-02-21 17:00:00

Spadek może okazać się dla dziedziczących dodatkowym zastrzykiem gotówki, ale zdarza się, że wiąże się z nim konieczność pokrycia niespłaconych przez zmarłego długów bankowych. W jaki sposób tego uniknąć?

Dziedzicząc spadek, można przejąć nie tylko pieniądze, ale również zadłużenia. W przypadku przyjęcia spadku wprost otrzymuje się ogół praw i obowiązków majątkowych spadkodawcy. Tak zwane przyjęcie proste sprawia, że jeśli zapisany majątek jest obciążony długami, trzeba będzie je spłacić. Jeśli krewny nie chce przejmować odpowiedzialności za długi, powinien ograniczyć swoją odpowiedzialność za zobowiązania finansowe spadkodawcy. Umożliwia to skorzystanie z przyjęcia spadku z dobrodziejstwem inwentarza.

Ile mamy czasu na odrzucenie spadku?

Po otrzymaniu informacji o tytule powołania do spadku, w ciągu 6 miesięcy można złożyć oświadczenie zarówno o odrzuceniu, jak też przyjęciu dziedzictwa z dobrodziejstwem inwentarza. Brak reakcji sprawia, że spadek przechodzi na ustawowego i testamentowego spadkobiercę wprost. W wyjątkowych sytuacjach, gdy dziedziczący nie wiedział o śmierci spadkodawcy, okres 6 miesięcy, w których można poinformować o rezygnacji ze spadku, jest liczony od dnia dowiedzenia się o śmierci lub ogłoszenia testamentu. Ewentualny brak wiedzy o zaistniałych wydarzeniach trzeba udowodnić. Podobnie, gdy testament przechodzi na kolejnego spadkobiercę, okres umożliwiający odrzucenie dziedzictwa rozpoczyna się wraz z dniem, gdy kolejna osoba dowiaduje się o tym, że spadek nie został przyjęty przez spadkobiercę testamentowego.

Jak złożyć oświadczenie o nieprzyjęciu spadku?

Przy spadku o niewielkiej wartości, ale z długami, nie warto go przyjmować nawet z dobrodziejstwem inwentarza. Najlepszym rozwiązaniem w takiej sytuacji jest odrzucenie dziedzictwa, co pozwala w pełni uniknąć odpowiedzialności za zadłużenia. Oświadczenie o odrzuceniu spadku jest oświadczeniem woli, składanym przed sądem lub notariuszem. Rezygnując ze spadku, spadkobierca jest traktowany jak osoba, które nie dożyła śmierci spadkodawcy, a udział spadkowy przechodzi na dzieci lub innych spadkobierców ustawowych. Mając niepełnoletnie potomstwo, warto pomyśleć również o odrzuceniu spadku w ich imieniu. Udział spadkowy przy dziedziczeniu testamentowym, a nie ustawowym, przypadka kolejnym spadkobiercom testamentowym.

Rodzaje przyjęcia spadku

Przy prostym przyjęciu spadku dziedziczący przejmuje dobytek spadkodawcy wraz z długami, za które odpowiada całym swoim majątkiem. Przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza ogranicza odpowiedzialność za długi do wartości otrzymanego spadku. Odrzucenie spadku zapewnia brak dziedziczenia majątku i długów.

Tomasz Słupczyński