Jak BIK wylicza punkty scoringowe?

2014-03-07 13:20:00

Biuro Informacji Kredytowej (BIK) wylicza każdemu kredytobiorcy uzyskane przez niego punkty scoringowe. Warto wiedzieć, na jakich zasadach się to odbywa.

BIK ocenia każdego konsumenta, ponieważ taka ułatwia ona ocenę jego zdolności kredytowej, co przekłada się na to, że banki mogą szybciej podejmować decyzje odnośnie do zaakceptowania lub odrzucenia poszczególnych wniosków kredytowych. BIK posiada odpowiedni sposób wylicza punktów scoringowych. Jako konsument obecny w BIK możemy mieć przyznane od 1 do 5 gwiazdek. Ponadto BIK może nam przyznać odpowiednią liczbę punktów (od 192 do 631). Jak łatwo się domyślić, im mamy wyższą liczbę punktów tym nasza sytuacja z perspektywy BIK przedstawia się lepiej, a my sami jesteśmy bardziej wiarygodnymi partnerami dla banków i SKOK-ów.

Na ocenę punktową w BIK składają się tak naprawdę cztery główne elementy: jakość kredytów (stanowi ponad 75% końcowej oceny), aktywność kredytowa (wpływa na końcową ocenę w ok. 11%), wykorzystanie posiadanych limitów kredytowych (ok. 8% końcowej oceny) oraz ubieganie się o kredyty (pozostałe punkty procentowe). Postaramy się pokrótce wyjaśnić, czego dokładnie dotyczą te parametry.

Jakość kredytowa to najogólniej rzecz biorąc regularność w spłacaniu rat kredytowych. Jeżeli wszystkie dotychczas wzięte kredyty spłaciliśmy terminowo i nie mieliśmy żadnych opóźnień, to możemy być pewni, że z tej kategorii otrzymamy najwyższą możliwą liczbę punktów. Ma ona najważniejsze znaczenie dla BIK, ponieważ pokazuje, że jesteśmy rzetelnym i solidnym kredytobiorcą.

Druga z kolei kategoria to aktywność kredytowa. Tutaj nie chodzi tak bardzo o liczbę kredytów, które posiadamy w danym momencie (ich zbyt duża ilość możemy być nawet negatywna w skutkach), ale o długą historię kredytową. Jeśli spłaciliśmy już tych kilka kredytów bez większych opóźnień, to automatycznie ryzyko problemu ze spłatą przyszłych zobowiązań z perspektywy BIK w naszym przypadku maleje.

W scoring wliczone są także limity kredytowe na kontach osobistych. Dla BIK jest to takie samo obciążenie, jak każde inne. Jeśli limity kredytowe wykorzystujemy często i prawie w całości, to dla systemu BIK oznacza to wyższe ryzyko kredytowe. Niskie wykorzystanie limitów generuje niższe ryzyko kredytowe, a zatem zwiększa ocenę scoringową.

Ostatni komponent to ubieganie się o kredyt. Pod tą dość efemeryczną nazwą kryje się wpływ częstości występowania o kredyt na ryzyko kredytowe. Zależność jest zaś taka, że im więcej razy wystąpimy o kredyt w krótkim czasie, tym ryzyko kredytowe, jakie ponosi bank, udzielając nam pożyczki, wzrasta. To zaś przekłada się na mniejszą liczbę przyznanych punktów w tej kategorii.

Renata Grochowska