Gdzie znaleźć listę parabanków, których lepiej unikać?

2014-02-26 15:00:00

Zanim zdecydujemy się na wzięcie pożyczki w firmie pozabankowej, należy sprawdzić informacje o niej. Listę podmiotów, których należy unikać, bo mogą okazać się parabankami, znajdziemy na stronie Komisji Nadzoru Finansowego.

Na rynku pożyczkowym działa, niestety, wiele parabanków. Choć polskie prawo nie definiuje w jednoznaczny sposób pojęcia „parabanku”, to w praktyce odnosi się ono o takiego podmiotu, który wykonuje czynności bankowe, ale nie posiada odpowiednich uprawnień. Częstokroć przez parabanki rozumiane są wszystkie firmy pożyczkowe, co nie jest zgodne z prawdą. Niektóre z tych firm są mniejsze, inne większe. Oprócz wielkości różnią się one między sobą także stażem na rynku finansowym oraz zakresem działalności. Osoby, które chcą wziąć szybką pożyczkę w takiej firmie powinny najpierw sprawdzić dokładnie jej status i reputację tak, aby nie zacząć współpracy z podmiotem, którego lepiej unikać.

Gdzie jednak mamy znaleźć informacje o parabankach, które powinno się obchodzić z daleka? Taką listę dostarcza nam Komisja Nadzoru Finansowego. Jest to specjalna instytucja, której głównym zadaniem jest nadzorowanie rynku kapitałowego, sektora bankowego, a także rynku emerytalnego i ubezpieczeniowego. Komisja poza tym zajmuje się nadzorowaniem podmiotów działających na polu usług płatniczych i pieniądza elektronicznego. W zakres jej obowiązków wchodzi również nadzór nad sektorem kas spółdzielczych.

Należy zdawać sobie sprawę z tego, że na nadzorze nie kończy się działalności Komisji Nadzoru Finansowego. Oprócz tego, działa ona aktywnie po to, aby rozwijać rynek finansowy i jego konkurencyjność. Jednocześnie podejmuje kroki w celu zmaksymalizowania bezpieczeństwa wszystkich aktorów na rynku finansowym włącznie z klientami indywidualnymi.

Jeżeli więc potrzebujemy uzyskać wgląd do listy potencjalnych parabanków, których należy unikać, to warto skorzystać z serwisu internetowego Komisji Nadzoru Finansowego. Na nim znajdziemy listę nadzorowanych podmiotów i dowiemy się wszystkich potrzebnych nam rzeczy na temat ich działalności. Na listę KNF możemy wejść bezpośrednio ze strony internetowej tej instytucji, ale również z portalu zanim-podpiszesz.pl. Jest to strona kampanii zorganizowanej przez Komisję Nadzoru Finansowego, która dostarcza wszystkich niezbędnych informacji na temat zaciągania bezpiecznych pożyczek i bezpiecznego inwestowania.

Przy pomocy list sporządzonych przez KNF na pewno uda nam się uniknąć pożyczkobiorców o złej reputacji, ponieważ tworzą one wyczerpujący spis, zawierającą wszystkie podmioty posiadające licencję i poddawane nadzorowi finansowemu wraz ze szczegółowymi informacjami na temat ich działalności oraz opiniami.

Ilona Maciejuk